PARATROOPERS IN FUTURE OPERATIONS
 
More details
Hide details
1
National University of Public Service, Hungary
 
Security and Defence Quarterly 2014;3(2):46–60
 
REFERENCES (2)
1.
Dr. BODA, József: Future Capabilities of Parachutist, Airborne and Special Forces in the EU/NATO contextDr. BOLDIZSÁR, Gábor: Kultúrantropológia és a jövő tisztképzés In: Hadtudományi Szemle, Volume 2013/1, Budapest, (http://uni-nke.hu/downloads/ku....
 
2.
pdf, downloaded: 30 May 2013)Dr. BOLDIZSÁR Gábor: A magyar PRT, mint a legkomplexebb külföldi válságkezelés műveleti környezete In Társadalom és Honvédelem, 2013/1-2. (NKE, Budapest, 2013) Dr J.R.T. Wood: Fire Force, Helicopter Warfare in Rhodesia: 1962-1980
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741