POSSIBILITIES OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF POLAND US-ING UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS
 
More details
Hide details
1
National Defence University, Warsaw, Poland
 
Security and Defence Quarterly 2014;4(3):120–135
 
REFERENCES (11)
1.
Brzezina J., Chojnacki Z.: Bezzałogowe statki powietrzne w ostatnich konfliktach, Przegląd Sił Powietrznych, nr 9/2008.
 
2.
Eyes ot the Army” U.S. Army Unmanned Aircraft Systems Roadmap 2010-2035,U.S. Army UAC Center of Excellence, Fort Rucker, Alabama 2009.
 
3.
Grenda B.: Sieciocentryczne zarządzanie Siłami Powietrznymi.
 
4.
Karpowicz J.: Bezzałogowe aparaty latające w operacjach powietrznych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2003.
 
5.
Kozub M.: Rozpoznanie powietrzne w działaniach bojowych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001.
 
6.
Przekwas A., Jaroszczuk R.: Bezzałogowe statki powietrzne w rozpoznaniu wojskowym, Przegląd Wojsk Lądowych, nr 7/2009.
 
7.
Smutniak Z.: Dowodzenie Siłami Powietrznymi, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008.
 
8.
Zajas S.: Siły Powietrzne. Dzień dzisiejszy i wyzwania przyszłości, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008.
 
9.
Zdrodowski B. (pod red.): Słownik terminów z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008.
 
10.
Zieliński T.: Operacyjne i taktyczne możliwości zastosowania bezzałogowych systemów powietrznych w operacjach ekspedycyjnych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010.
 
11.
Wrzosek M. (pod red.): Proces zmian w systemie zautomatyzowanego rozpoznania powietrznego z wykorzystaniem środków bezzałogowych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741