The International Balance of Power in the year 2050 (Security implications)
 
More details
Hide details
1
National Defence University, Warsaw, Poland
 
Security and Defence Quarterly 2014;3(2):29–45
 
REFERENCES (11)
1.
ARON R.: Pokój i wojna między narodami (teoria), CAS, Warsaw 1995.
 
2.
BALCEROWICZ B.: Pokój i nie-pokój na progu XXI wieku, Dom Wydawniczy Bellona, Warsaw 2002.
 
3.
GILPIN R.: War and Change In World Politics, Cambridge University Press, 1987.
 
4.
KAGAN R.: Powrót historii i koniec marzeń, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2009.
 
5.
KUŹNIAR R.: Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warsaw 2011.
 
6.
LACH Z. SKRZYP J., ŁASZCZUK A.: Potęga państw współczesnego świata w ujęciu geopolitycznym II.1.5.1.0, Akademia Obrony Narodowej, Warsaw 2011.
 
7.
MORGENTHAU H.J., THOMSON K.W.: Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, Difin, Warsaw 2010.
 
8.
SUŁEK M.: Podstawy potęgonomii i potęgometrii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Kielcach, Kielce 2001.
 
9.
SUŁEK M.: Potęga państw. Modele i zastosowania, Wyd. Rambler, Warsaw 2013.
 
10.
SUŁEK M. ed.: Potęgometria tom I, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Warsaw 2013.
 
11.
ZAKARIA F.: Koniec hegemonii Ameryki, Nadir Media Lazar, Warsaw 2009.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741