Challenges and changes for the Polish Armed Forces in relation to Polish security policy
 
More details
Hide details
1
National Defence University, Warsaw, Poland
 
 
Publication date: 2014-09-30
 
 
Security and Defence Quarterly 2014;4(3):50-70
 
 
REFERENCES (10)
1.
Balcerowicz., Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.Balcerowicz B., Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2006.
 
2.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2013..
 
3.
Kozub M., Panek B., Siły zbrojne jako narzędzie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, Łódź–Warszawa 2010.
 
4.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Warszawa 2011.
 
5.
Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń 2008.
 
6.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
 
7.
Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 2022, accepted by the resolution of the Council of Ministers of 9th April 2013.
 
8.
Sobolewski G., Siły Zbrojne RP w zarządzaniu Kryzysowym. Aspekt narodowy i międzynarodowy, Warszawa 2013.
 
9.
Wizja Sił Zbrojnych RP – 2030, Warszawa 2008.
 
10.
Zając J., Środki i metody polityki zagranicznej państwa [in:] R. Zięba (ed.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741
Journals System - logo
Scroll to top