RESEARCH PAPER
Chemical weapons as potential tools in terrorist attacks – risks and preventive action
Andrzej Czop 1  
 
More details
Hide details
1
Pedagogical University of Cracow
Online publication date: 2019-03-15
Publication date: 2019-06-28
 
Security and Defence Quarterly 2019;25(3):55–69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This publication looks at shopping malls as a specific category of public facilities. It includes a diagnosis of their safety, pointing to specific irregularities and negligence that threaten them with exposure to possible terrorist attacks. The current international situation is examined, including the crisis that arose as a result of uncontrolled mass migration, which implied an increased threat from Islamic terrorism, which Europe has not yet learned to effectively respond to. A particularly dangerous instrument that can be used by modern terrorists is the chemical weapon. We give examples of its use in acts of terror. The research indicates that a high level of security for public facilities such as large commercial outlets, which accumulate a large number of customers in their premises, is a very important issue. The use of chemical weapons in shopping malls could lead to significant loss of civilian life, as civilians would be a defenceless target. The research process carried out by the author finally drew the conclusion that the current level of security for large-format retail centres does not provide optimal protection in the event of a chemical weapon attack. Therefore, implementing the articles recommendations should positively affect the diagnosed situation and have a significant impact on the improvement of the safety standards in public buildings such as shopping malls.
 
REFERENCES (13)
1.
Czop A., Piwowarski J., 2015. Aktualne ruchy migracyjne jako czynnik zagrożenia terrorystycznego w Europie i w Polsce. In K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, A. Babiński (eds) Policyjne siły specjalne w Polsce, Szczytno.
 
2.
Gawliczek P., 2007. Terroryzm z wykorzystaniem broni masowego rażenia (megaterroryzm) jako zagrożenie asymetryczne. Formy przeciwdziałania, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 
3.
Kubiak H., 2009. Przedmowa do studium. In K. Rataniec (ed.) Zachód i islam. Dylematy relacji. Kraków.
 
4.
Jałoszyński K., 2003. Oblicze współczesnego terroryzmu i walka z nim w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego. Zeszyty Naukowe AON, 2 (5).
 
5.
Jaworski M., 2006. Terroryzm – aspekty prawnomiędzynarodowe, ekonomiczne i militarne. In K. Liedel (ed.), Terroryzm. Anatomia zjawiska. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa .
 
6.
Konopski L., 2009. Historia broni chemicznej, Bellona, Warszawa .
 
7.
Kubaczyk T., 2016. Broń chemiczna i biologiczna we współczesnym świecie. Warszawa .
 
8.
Mieśnik, M., 2017. Gdzie była ochrona podczas ataku nożownika w Stalowej Woli? Znamy odpowiedź firmy. [online] Available from: https://wiadomosci.wp.pl/gdzie... [Accessed 29 Mar 2018].
 
9.
Ostrowska I.J., 2011. Imigracja ludności muzułmańskiej i jej pozycja w krajach Europy zachodniej - perspektywa politologiczna. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 4 (187).
 
10.
Piwowarski J., Czop A., 2017. Migracijos proceso struktura europoje ir lenkijoje ir poveikis pareigunurengimui. Public security and public order. Scientific articles, 18.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. Nr 75, poz. 690.
 
12.
Sznajder G., n.d. Terroryzm i fundamentalizm islamski. Piętno współczesnego świata? [online] Available from: http//www.otnostrow.org.pl/pliki/roc..., [Accessed 12 Apr 2018].
 
13.
Tomaszewska N., n.d. Ekstremizm religijny i jego wpływ na współczesne systemy rządów. [online] Available from: http://geopolityka.org/analizy... [Accessed 6 Apr 2018].
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741