Czechoslovak and Czech Republic weapon production and economic security in historic perspective
 
More details
Hide details
1
University of Defence, Brno, Czech Republic
 
 
Publication date: 2013-03-31
 
 
Security and Defence Quarterly 2013;1(1):121-137
 
 
REFERENCES (15)
1.
Archives of the Ministry of Industry, VM SUP fund, etc. 1114.
 
2.
ATM ć.5/2013, mesićnik.
 
3.
Bulletin of the Ministry of National Defense, No 6/1936Ćechak, O., Ivanek, L„ Krć, М., Śeleśovsky, J.; Zbrojni vyroba, konverze, obranyschopnost. Praha 1993.
 
4.
Captain, Т.: Compass 2010 - Global Aerospace & Defense sector outlook. [on line] с 2010, pośledni revize 10.05.2013 [cit. 2013-05-23] Dostupne z: http://www.deIoitte.com/ assets/Dcom-Global/Local%20Assets/Documents/Manufacturing/dtt_Compass%2020 10%20global%20aerospace%20and%20defense%20sector%20outlook_02_10_2010.pdfDeset let Ćeskoslovenske republiky. Svazek I. Praha 1928.
 
5.
Dvacet let Ćeskoslovenske republiky. Praha 1938.
 
6.
Kapłan, K: Ćeskoslovensko v letech 1945-1948. 1. ćast. Praha 1991.
 
7.
Kapłan, K: Ćeskoslovensko v letech 1948-1952. 2. ćast. Praha 1991.
 
8.
Kapłan, K: Ćeskoslovensko v letech 1953-1956. 3. ćast. Praha 1991.
 
9.
Kapłan, K: Ćeskoslovensko v RVI-1P. Praha 1955.
 
10.
Karlicky, V.: Ćs. zbrojni prumysł v letech 1918-1939 a jeho vyvozni ćinnost. Praha 1966.
 
11.
Krć, М.: Evołuce ćeskoslovenskeho zbrojniho priimysłu. In: Sbornik Yojenske akademie v Brne. Ć 3,1992.
 
12.
Krć, M„ ŚeleśoYsky,)., Ivanek, L.: Vłiv zbrojni vyroby na ekonomicky vyvoj. Brno 1999.
 
13.
Krć, М.: Yojenske vydaje v letech studene valky a po jejim skonćeni. Praha 2000.
 
14.
Ołejnićek, A.: Nove jevy v ekonomice obrany po rozpadu bipolarity. Vojenskё rozhłedy, 2006. Ć.3. s. 25-46. ISSN 1210-3292.
 
15.
Panek, B. Letecky a obranny prumysł ćeka v roce 2010 stabilni rust. [on line] с 2010, pośledni revize 10.05.2013 [cit. 2013-05-23] Dostupne z: http://www.dełoitte.com/view/c... cz/press/press-releases/333b512d09cd6210VgnVCM200000bb42ro0aRCRD.htmSIPRI Yearbook 2009, str. 288, www.sipri.org;Yyroćni zprava o kontrole vyvozu vojenskeho materiału, rućnich zbrani pro civilni pouźiti a zboźi a technologii dvojiho uźiti v ĆR za rok 2011 http://download.mpo. cz/get/35863/52477/591018/priloha001.pdf.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741
Journals System - logo
Scroll to top