Illegal immigration as a threat to the safety of the Republic of Poland 1
 
More details
Hide details
1
National Security Faculty, War Studies University
Online publication date: 2019-01-28
Publication date: 2019-01-28
 
Security and Defence Quarterly 2019;23(1):63–78
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Uncontrolled migration is one of the threats to the state, and as illegal immigration, it is a leading threat to international security. From the point of view of state security, illegal immigration is classified as “requiring caution.” In the case of Poland, illegal immigration is to a considerable extent handled by organised crime of transnational reach, effectively taking the form of criminal enterprises. In the present day, differentiating between migration and exile is intricate, because the reasons behind migration are unclear and depend on numerous factors, also related to migration policies in target countries. However, for criminal enterprises, which stop at nothing to maximise their business profits, both refugees seeking refuge and migrants seeking to improve their socio-economic situation are a source of substantial fi nancial gain. Criminal organisations generate profi t by committing various crimes. This article also looks at international and national institutions combating illegal migration as a threat to the security of the Republic of Poland and Europe.

1. Article was based on the scientifi c co-operation between authors during preparation of their master thesis, Piertuniak M., Master Thesis: Impact of Illegal Immigration on State Security of the Republic of Poland (Wpływ nielegalnej migracji na bezpieczeństwo Rzczypospolitej Polskiej), National Security Faculty of War Studies University, Warsaw 2018.
 
REFERENCES (23)
1.
Castles S., Miller M. J., 2011. Migracje we współczesnym świecie (Th e Age of Migration), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 
2.
Domalewska, D., 2018. Problematyka migracji wyzwaniem edukacji dla bezpieczeństwa. W I. Urych (ed.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Współczesne kategorie. Akademia Sztuki Wojennej, Warsaw, pp. 248-259.
 
3.
Europol, Europejski Urząd Policji (Europol), n.d. [online] Available from: https://europa.eu/european-uni... [Accessed 23 Oct 2018].
 
4.
Frontex, 2018. Risk Analysis for 2018 [online] Available from: https://frontex.europa.eu/publ... [Accessed 12 Oct 2018].
 
5.
Frontex, n.d. [online] Available from: https://frontex.europa.eu/ [Accessed 23 October 2018].
 
6.
Gazeta Pomorska, 2018. Porwania dzieci w Polce do Białego Busa? Mamy komentarz policji [online]. Available from: [Accessed: 01 Nov 2018].
 
7.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej, 2018. Aktualności [online] Available from: https://www.mf.gov.pl/minister... [Accessed 23 Oct 2018].
 
8.
Interpol, 2018 [online] Available from: https://www.interpol.int/ [Accessed 10 Oct 2018].
 
9.
Komisja Europejska, Unijny plan działania na rzecz zwalczania przemytu migrantów na lata 2015-2020 COM(2015) 285 fi nal, 2015 [online] Available from: https://eur-lex.europa.eu/lega... [Accessed 31 Oct 2018].
 
10.
Komisja Wspólnot Europejskich, Sprawozdanie w sprawie oceny i przyszłego rozwoju agencji Frontex COM(2008) 67 fi nal, 2008 [online] Available from: https://eur-lex.europa.eu/lega... [Accessed 12 Oct 2018].
 
11.
Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofi ar Handlu Ludźmi, n.d. Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi Na Lata 2016 - 2018 [online] Available from: http://www.kcik.pl/krajowy_pla... [Accessed 26 Oct 2018].
 
12.
Liedel K., 2011. Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego (Trans-sectoral areas of national security), Wydawnictwo Difin, Warsaw.
 
13.
Lubiewski P., 2016. Nielegalna imigracja: zagrożenia bezpieczeństwa (Illegal immigration:security threats), part. 1, WSPOL, Szczytno.
 
14.
Mazowiecka L., 2014. Ofi ary handlu ludźmi (Victims of human traffi cking), Wolters Kluwer Polska,.
 
15.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2016. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce (Report on the state of security in Poland) [Accessed 13 Oct 2018].
 
16.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, n.d. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości (UNODC) [online] Available from: https://www.msz.gov.pl/pl/p/wi... [Accessed 03 Oct 2018].
 
17.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Europejski Trybunał Praw Człowieka, n.d. [online] Available from: https://www.msz.gov.pl/pl/poli... [Accessed 01 Nov 2018].
 
18.
Oglaszamy24.pl - Darmowe ogłoszenia, 2018 [online] Available from: http://www.oglaszamy24.pl/szuk... [Accessed 01 Nov 2018].
 
19.
Pietraszczyk M., 2018. Imigranci organizowali nielegalną migrację, [online] Available from: https://strazgraniczna.pl/pl/a... [Accessed 22 Nov 2018].
 
20.
Pływaczewski W., Ilnicki M. (eds.), 2016. Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej (Protection of human rights in the migration policy of Poland and the European Union), Olsztyn.
 
21.
Pływaczewski W., Ilnicki M. (eds.), 2015. Uchodźcy - nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka (Refugees - new challenges for European security on the background of human rights standards) [online] Available from: http://www.uwm.edu.pl/kryminol.... [Accessed 16 Nov 2018].
 
22.
Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej, 2014. Intranetowe fałszywe i autentyczne dokumenty online [online] Available from: https://publications.europa.eu... [Accessed 22 Nov 2018].
 
23.
Urych I., 2012. Autorytet nauczyciela akademickiego a odpowiedzialność, Zeszyty Naukowe AON, 1(86), pp. 278-290.
 
 
CITATIONS (2):
1.
Migracje z państw objętych konfliktami zbrojnymi - analiza wypowiedzi parlamentarzystów na Twitterze
Dorota Domalewska, Marzena Żakowska
Przegląd europejski
 
2.
Counteracting Threats to Societal Security at School
Dorota Domalewska
Safety & Defense
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741