RESEARCH PAPER
Kaliningrad oblast in the military system of the Russian Federation
 
More details
Hide details
1
Faculty of Military Studies War Studies University, Warsaw, Poland
Online publication date: 2019-03-15
Publication date: 2019-06-28
 
Security and Defence Quarterly 2019;25(3):99–117
 
KEYWORDS
ABSTRACT
From the geopolitical point of view, the Kaliningrad Oblast, due to its exclave location, has become an area of strategic importance. Its strategic nature has been steadily increasing with the successive enlargements of the European Union and NATO. The geographical location and the army stationed in the area allow Moscow to control the situation in the Baltic Sea basin. This makes it possible, through the Euro-Atlantic location of most countries in the region, to influence European policies. In this way, Russia is playing a leading role in this part of the continent. From the point of view of the countries within the region, it is a global military power and a regional superpower. In this context, Kaliningrad exclave increasingly more frequently serves as a security policy tool. It is part of the ongoing threat to the Baltic States and Poland. Demilitarisation of the region, which is periodically demanded by neighbouring countries, is impossible for several reasons. The armed forces stationed there are a counterbalance to the expanding North Atlantic Treaty Organisation from Russia’s point of view. They serve to protect national interests and secure the affairs of the Russian and Russian-speaking diasporas in the immediate vicinity. They protect the Russian economic zone and access to the resources of the Baltic Sea. Moreover, the military potential located in the Kaliningrad Oblast, since the collapse of the Soviet Union, has been a guarantee of continuity of Potsdam’s border solutions.
 
REFERENCES (27)
1.
Ćwiczenia wojsk rakietowych w Kaliningradzie, 2017 [online] Available from: http://www.defence24.pl/199761... [Accessed 17 Mar 2018].
 
2.
Eberhardt, P., 1996. Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w., PWN, Warszawa.
 
3.
Eberhardt, P., 1994. Obwód Kaliningradzki. Wczoraj, Dziś, Jutro, Przegląd Wschodni, 3(4).
 
4.
Ficoń, K., 1997. Analiza potencjałowa sił okrętowych państw bałtyckich, cz. I, Flota Bałtycka, Przegląd Morski, 6.
 
5.
Galoch, B., 2012. Kaliningradzki Rejon Specjalny a tarcza przeciwrakietowa, Przegląd Sił Powietrznych, 1.
 
6.
Kaliszewicz, P. and Szynowski, R., 2002. Obwód Kaliningradzki w systemie militarnym Rosji. In B. Fijałkowska and A. Żukowski (eds), Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 
7.
Obwód Kaliningradzki i Krym czyli ufortyfikowane twierdze Rosji, 2017 [online] Available from: https://oaspl.org/2016/01/28/o... [Accessed 18 Mar 2018].
 
8.
Ogonowski, A., 2000. Perspektywy rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego, Przegląd Wojsk Lądowych, 7.
 
9.
Palmowski, T., 2013. Kaliningrad – szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej?, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdańsk-Pelpin.
 
10.
Rogoża, J., Wierzbowska-Mizgała, A. and Wiśniewska, I., 2012. Wyspa na uwięzi. Kaliningrad między Moskwą a UE, Prace OSW, 41.
 
11.
Rosjanie ostrzegają. „Na zachodzie kraju mamy 30 grup taktycznych w gotowości bojowej”, 2017 [online] Available from: https://wiadomosci.wp.pl/rosja... [Accessed 19 Mar 2018].
 
12.
Rosjanie wysadzili desant na plażach Bałtyku. Manewry tuż przy polskiej granicy, [online]. Available from: https://wiadomosci.wp.pl/rosja... [Accessed 20 Mar 2018].
 
13.
Rosyjskie siły zbrojne w Kaliningradzie, [online] Available from: http://dziennikzbrojny.pl/arty... [Accessed 21 Mar 2018].
 
14.
Sakson, A., 2014. Obwód Kaliningradzki a bezpieczeństwo Polski, Przegląd Strategiczny, 7.
 
15.
Sawicki, K., 2013. Obwód Kaliningradzki FR w ładzie międzynarodowym, Dom Wydawniczy DUET, Toruń.
 
16.
SIPRI Yearbook 2013: Armament, Disarmament and International Security, 2013. Oxford University Press, Oxford.
 
17.
Skrzyp, J. and Lach, Z., 1997. Obwód Kaliningradzki - charakterystyka wojskowo-geograficzna, Wydawnictwo AON, Warszawa.
 
18.
Stadtmuller, E., 2003. Pożegnanie z nieufnością? Rozszerzenie NATO i UE a stosunki polsko-rosyjskie w kontekście bezpieczeństwa europejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
19.
Szynowski, R., 2001. Obwód Kaliningradzki w systemie militarnym Rosji, Rozprawa doktorska, AON, Warszawa.
 
20.
Szynowski, R., 1998. Siły zbrojne Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim, Przegląd Morski, 4.
 
21.
Szynowski, R. and Zajdziński, W., 1998. Miejsce i rola Obwodu Kaliningradzkiego w systemie bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. In W. Wróblewski (ed.), Działania militarne w Prusach Wschodnich, Wojskowy Instytut Historyczny, Warszawa.
 
22.
The Military Balance 2003–2004.
 
23.
Wilk, A., 2017. Ćwiczenia Zapad-2017 – wojna (na razie) informacyjna, [online] Available from: https://www.osw.waw.pl/pl/publ... [Accessed 22 Mar 2018].
 
24.
Wrzesiński, W., 1992. Spór o los Prus Wschodnich (1939), Borussia, 1.
 
25.
Zaccor, A., 1993. Th e Baltic States and Kaliningrad: A Briefing, Confl ict Studies Research Centre, Kansas City.
 
26.
Zapad-2017. Rosjanie ćwiczą w obwodzie kaliningradzkim. Trenują walki w warunkach miejskich, 2017 [online]. Available from: https://wiadomosci.wp.pl/zapad... [Accessed 23 Mar 2018].
 
27.
Перечень воинских частей Калининграда и Калининградской области, 2016 [online] Available from: http://voinskayachast.ru/gorod... [Accessed 30 Mar 2018].
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741