Report from the workshop on best practices within the frames of the DEEP Georgia
 
 
More details
Hide details
1
National Defence University, Warsaw, Poland
 
 
Publication date: 2014-06-30
 
 
Security and Defence Quarterly 2014;3(2):113-114
 
 
REFERENCES (4)
1.
Królikowska B. Aktywność ruchowa młodzieży licealnej - wybrane uwarunkowania [Physical activity and high school students - selected conditions]. Rozprawy Naukowe AWFwe Wrocławiu, 2011; 34: 186-93. (in Polish, abstract in English)2.
 
2.
Zimna-Walendzik E, Kolmaga A, Tafalska E. Styl życia - ak-tywność fizyczna i preferencje żywieniowe dzieci kończących szkołę podstawową [Lifestyle - physical activity and food preferences of children completing primary school]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2009: 4(65): 195-203. (in Polish, abstract in English)
 
3.
Surynt A, Kulmatycki L. Jakie sporty uprawiają uczniowie szkół wrocławskich i czy radzą sobie w sytuacji niepowodze-nia i sukcesu? Analiza wypowiedzi rodziców [What sports do Wroclaw’s pupils play and do they cope well in situations of failure and success? Analysis of statements by parents]. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu 2011; 34: 11-20. (in Polish, abstract in English)4.
 
4.
Jodkowska M, Tabak I, Oblacińska A. et al. Siedzący tryb życia polskich 13-latków i jego powiązania z wybranymi zachowaniami zdrowotnymi, praktykami rodzicielskimi oraz masa ciała. [Sedentary lifestyle of Polish 13-year-olds and its relationship with selected health behaviours, parental Practices, and body weight]. Dev Period Med 2013; 2: 165-73. (in Polish, abstract in English)
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741
Journals System - logo
Scroll to top