RESEARCH PAPER
The new dimension of war – the Ukraine conflict
 
More details
Hide details
1
War Studies University
 
 
Online publication date: 2017-03-21
 
 
Publication date: 2017-03-30
 
 
Security and Defence Quarterly 2017;14(1):91-109
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article focuses on the hybrid conflict on the territory of Ukraine since 2013; its aim is to depict characteristic features of the hybrid war. The background of this article is the politics of Russia towards Ukraine since 1991, when this country gained its independence. In the opinion of Russians, Ukraine is a geopolitical misunderstanding, which openly violates the concept of “Russkiy Mir” (the Russian world). This means that Russia constantly aims at maintaining its sphere of influence in terms of the economy and politics in this region, as well as control over the military potential. Russia’s concerns mainly come from Ukraine’s desire to participate in some organisations, such as the EU or NATO. A real breakthrough was the Maidan Revolution and the annexation of Crimea, which resulted in the hybrid war in Ukraine.
 
REFERENCES (35)
1.
Antczak-Barzant A., Śliwa Z., Zaniewski R., Wojna XXI wieku. Początki wojny „trzeciej fali”, Warsaw, 2016.
 
2.
Bryc A., Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Toruń, 2005.
 
3.
Bryjka F., Rosyjska wojna zastępcza w Donbasie, AntePortas – Studia nad Bezpieczeństwem, 1(6), 2016.
 
4.
Clauzewitz C., O wojnie, Warsaw, 2010.
 
5.
Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warsaw, 2012.
 
6.
The decision of the board 2014/499/WPZiB, from 25th July 2014, changing the decision 2014/145/WPZiB concerning the restrictive measures in conjunction with the actions undermining the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, or those threatening them (CELEX: 32014D0499).
 
7.
Diehl P.F., Goertz G., War and Peace in International Rivalry, Michigan, 2000. doi:10.3998/mpub.16693.
 
8.
Domagała M., Potocki R. (eds), Formatowanie Ukrainy, II, Warsaw, 2013.
 
9.
Dorosz A., Olesiński Z., Pastusiak L. (eds), Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warsaw, 2015.
 
10.
Eberhardt P., Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera, Przegląd Geograficzny, 2(83), 2011. doi: 10.7163/PrzG.2011.2.5.
 
11.
Gil A., Półwysep niezgody. Aneksja Krymu przez Federację Rosyjską a bezpieczeństwo regionu czarnomorskiego – uwarunkowania i perspektywy, Rocznik Instytutu Europy Środkowo- Wschodniej, 2014.
 
12.
Konieczna J., Ukraina po pomarańczowej rewolucji – co zmieniło się w postawach i wartościach społeczeństwa, Raport OSW, Warsaw, April 2006.
 
13.
Kuźniar R. (ed.), Porządek międzynarodowy u progu u progu XXI wieku, Warsaw, 2005.
 
14.
Legucka A., Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim, Warsaw, 2013.
 
15.
Loveman Ch., Assesing the Phenomenon of Proxy Intervention, Conflict, Security and Development, 2(3), 2002. doi: 10.1080/14678800200590618.
 
16.
Lucas E., Nowa Zimna Wojna, Warsaw, 2015.
 
17.
Malak K., Wstęp, in: A. Legucka, K. Malaka (ed.), Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, Warsaw, 2008.
 
18.
Najsztub P., Za Ukrainę!, Wprost, 16 (1573), 2013.
 
19.
Olechawa M., Misja Ukraina, Warsaw, 2016.
 
20.
Potocki R., Domagała M., Miłoszewska D. (eds), Czas Euro Majdanu, Warsaw, 2014.
 
21.
Rasler K., Thompson W. R., Explaining Rivalry Escalation to War: Space, Position, and Contiguity in the Major Power Subsystem, International Studies Quarterly, 3(44), 2000. doi: 10.1111/0020-8833.00169.
 
22.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, 6 th edition, Warsaw, 2008.
 
23.
Thompson W.R., Principal Rivalries, Journal of Conflict Resolution, 2(39), 1995. doi: 10.1177/0022002795039002001.
 
24.
Włodkowska-Bagan A., Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim, Warsaw, 2013.
 
25.
Zapałowski A., Bezpieczeństwo Polski w geopolitycznej grze Zachodu z Rosją, Warsaw, 2015.
 
26.
Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich miałby 90 lat. Rocznica utworzenia, http://www.newsweek.pl/histori... republik-sowieckich-mialby-90-lat--rocznica-utworzenia,100002,1,1.html.
 
28.
Koncepcja neo-eurazjatyzmu Aleksandra Dugina, http://nowyprometeusz.pl/konce....
 
29.
K. Gołaś, Rosyjska polityka zagraniczna: koncepcja pragmatycznego konsensusu, http://geopolityka.net/rosyjsk....
 
30.
R. Smentek, Alvin i Heidi Toffler: Wojna i antywojna. Jak przetrwać u progu XXI wieku?, http://www.psz.pl/98-ksiazka/a....
 
31.
B. Macintyre, Maskirowka - najskuteczniejsza broń Kremla. Wciąż wielu się na nią nabiera, http://www.polskatimes.pl/arty....
 
33.
R. Sadowski, A. Wierzbowska-Miazga, Zawieszenie broni na wschodzie Ukrainy, https://www.osw.waw.pl/pl/publ....
 
34.
Sz. Kardaś, W. Konończuk, Mińsk 2 – kruchy rozejm zamiast trwałego pokoju, https://www.osw.waw.pl/pl/publ....
 
35.
Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова, https://youtube.com/watch?v=t4....
 
 
CITATIONS (1):
1.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın jeopolitik sonuçları
Sevgi SEZER
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741
Journals System - logo
Scroll to top