REVIEW PAPER
Włodzimierz Piątkowski (2020) From Medicine to Sociology: Health and Illness in Magdalena Sokołowska’s Research Conceptions. Berlin: Peter Lang, 276 pp., ISBN 978-3-631-80666-1
 
More details
Hide details
1
Chair of Social Issues of Health, Institute of Sociology, Maria Curie-Sklodowska University, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031, Lublin, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Andrzej Karol Juros   

Chair of Social Issues of Health, Institute of Sociology, Maria Curie-Sklodowska University, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031, Lublin, Poland
Submission date: 2021-09-30
Final revision date: 2022-06-30
Acceptance date: 2022-07-05
Online publication date: 2022-08-27
 
 
KEYWORDS
TOPICS
 
REFERENCES (20)
1.
Claus, L.M. (1982) The growth of a sociological discipline. On the development of medical sociology in Europe, Vol. II. Leuven: Case Studies Katholieke Universiteit Leuven.
 
2.
Connell, R. (2020) ‘COVID-19/Sociology’, Journal of Sociology, 56(4), pp. 745–751. doi: 10.1177/1440783320943262.
 
3.
Elling, R.E. and Sokołowska M. (eds) (1978) Medical sociologists at work. New Brunswick: Transaction Books.
 
4.
Henckes, N. and Baszanger, I. (2014) ‘Is there a European medical sociology?’, in S. Koniordos and A. Kyrtsis (eds.), The Routledge International handbook of European sociology. London, New York: Routledge, pp. 212–226.
 
5.
Jamshed, N. (2020) SARS-COV-2 and the war against WMD (COVID-19 SERIES), 26 June, United States Army War College. Available at: https://warroom.armywarcollege... (Accessed: 15 June 2020).
 
6.
Juros, A. (2020) ‘O perspektywach rozwoju socjologii zdrowia i medycyny ... Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego’, Wiadomości Uniwersyteckie, 2(262), pp. 53–55.
 
7.
Kaprio, L. (1979) Primary health care in Europe. Copenhagen: WHO, EURO Reports and Studies.
 
8.
Katz, E., Blumler, J.G. and Gurevitch, M. (1973–74) ‘Uses and gratifications research’, Public Opinion Quarterly, 37, pp. 509–523. doi: 10.1086/268109.
 
9.
Kuczabski, M. (2019) ‘The basic health care system in a crisis situation after the use of weapons of mass destruction’, Security and Defence Quarterly, 3(25), pp. 70–85. doi: 10.35467/sdq/106083.
 
10.
Kwak, A. (2017) ‘Rodzina na wiele wariantów, ale czy z mniejszym zakresem solidarności?’, Studia Socjologiczne, 2(225), pp. 145–166.
 
11.
Piątkowski, W. (2020) From medicine to sociology. Health and illness in Magdalena Sokołowska’s research conceptions, studies in social sciences. Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, and Wien: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften.
 
12.
Sekuła-Kwaśniewicz, H. (2000) ‘Płeć’, in Domański, H., Morawski, W., Mucha, J. et al. (eds) Encyklopedia socjologii. Warsaw: Oficyna Naukowa, pp. 121–124.
 
13.
Sokołowska, M. (1961) ‘Koszt usług zdrowotnych w USA w stosunku do możliwości płatniczych ludności amerykańskiej’, Zdrowie Publiczne, 6, pp. 475–484.
 
14.
Sokołowska, M. (1972) ‘Dwa style polityki zdrowotnej (charakterystyka podstawowych typów orientacji lekarzy)’, in Podgórecki, A. (ed.), Socjotechnika, Style działania. Warszawa: KiW pp. 303–326.
 
15.
Sokołowska, M. (1976) ‘Powstanie i Rozwój Socjologii Medycyny w Polsce’, in Sokołowska, M., Hołówka, J. and Ostrowska, A. (eds.) Socjologia a zdrowie. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp. 309–338.
 
16.
Sokołowska, M. (1981) ‘Odpowiedzialność społeczna za grupy zależne’, Studia Socjologiczne, 3(82), pp. 7–27.
 
17.
Sokolowski, W.S. (2000) ‘The discreet charm of the nonprofit form: service professionals and nonprofit organizations (Poland 1989–1993)’, Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 11(2), pp. 141–159. doi: 10.1023/A:1008920008693.
 
18.
Statistics Poland/Główny Urząd Statystyczny (2018) Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2016 r./Health care in households in 2016. Warsaw: GUS. Available at: http://stat.gov.pl/obszarytema... (Accessed: 15 October 2018).
 
19.
Szopa, M. (2020) ‘Wojska operacyjne kontra pandemia, pierwsze starcie [RAPORT]’, Defence24, 26 May. Available at: https://www.defence24.pl/wojsk... (Accessed: 15 June 2020).
 
20.
Włodarczyk, W.C., and Suchecka, J. (2018) ‘Polityka Zdrowotna: Pomiędzy Opieką Zdrowotną i Zdrowiem Publicznym.’, in Hryniewicz, J. and Potrykowska, A. (eds.), Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Warsaw: Rządowa Rada Ludnościowa, pp. 276–296.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741