Critical infrastructure security in Poland and the surrounding area. Legislation analysis
 
More details
Hide details
1
Silesian School of Economics and Languages in Katowice, Poland
 
 
Publication date: 2014-03-31
 
 
Security and Defence Quarterly 2014;2(1):155-172
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Critical Management Act creates a legal basis for dealing with critical infrastructure. It contains the following definition: critical infrastructure includes systems and functional objects which are connected with each other, including: buildings, devices, systems, key services for a country and its citizens’ security and other systems and objects which deal with ensuring efficient functioning of public administration bodies as well as institutions and enterprises. At national level, the protection of critical infrastructure is coordinated by the Government Centre for Security. In accordance with the critical management act, which is in effect at present, the legislator defines that critical infrastructure is created by systems and consists of functional objects connected with each other: buildings, devices, systems, key services for a country’s security and its citizens’ security and other objects and services which deal with ensuring efficient functioning of public administration bodies as well as institutions and enterprises The article contains an enumeration of the systems which are included in critical infrastructure.
 
REFERENCES (33)
1.
Administration towards critical situations, Material from the conference at the School of Public Administration, 1–8 May 1998.
 
2.
Article 26 Act. 4, The act about critical management op. cit. Dz. U. from 2007, No. 89, item 590 and (FinansePublU). Dz.U. from 2007, No. 249, item 2104 with further changes.
 
3.
Bezpieczna Europa w lepszym świecie: Europejska Strategia Bezpieczeństwa, Bruksela 12th December 2003 Białas A, Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 2006.
 
4.
Directive of the Council, 2008/114/WE from the 18tDecember 2008, Dz. U. U. E. from 2008, No. L 345/75.
 
5.
Grzywna, A., Wpływ Azji na kształt międzynarodowego bezpieczeństwa i gospodarkę, Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach niepewności, eds. A. Limański, R. Milic-Czerniak, WSZMiJO, Katowice 2010, pp. 37-45.
 
6.
Grzywna Z, Koncepcja wykorzystania zasobów w sytuacjach niemilitarnych zagrożeń w województwie Śląskim, AON, Warszawa 2004.
 
7.
Grzywna Z, Przygotowanie oddziałów pozamilitarnych do działań w sytuacjach kryzysowych na przykładzie Śląska, AON, Warszawa 2000.
 
8.
http.//Infrastruktura_krytyczna#regionalne_programy_ochrony_infrastruktury_ krytycznej.
 
9.
Kamieniecki, W., Wykorzystanie systemów wieloagentowych do poprawy bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstw z wykorzystaniem urządzeń Vyatta, Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach niepewności, eds. A. Limański, R. Milic--Czerniak, WSZMiJO, Katowice 2010, pp. 215-222.
 
10.
Kitler W. B. Wiśniewski, J. Prońko, Wybrane problemy zarządzania kryzysowego w państwie, AON, Warszawa 2000.
 
11.
Kitler W., Wybrane aspekty kierowania państwem w sytuacjach kryzysowych w obronie narodowej RP wobec wyzwań i zagrożeń współczesności, AON, Warszawa 1999.
 
12.
Strategic conception from 1991, vide: NATO, „Review” No. 6 from 1991, p. 2. Section 25 or.
 
13.
Konieczny J., Ratownictwo w systemie bezpieczeństwa publicznego, Gramond, Poznań, 2002.
 
14.
Constitution of the Republic of Poland, from 2 April 1997, htp://edu/library/poland/konst.
 
15.
Constitution of the Republic of Poland, Dz. U. from 1997, No. 78 item. 483. with changes.
 
16.
Koziej S., Rozważania o przyszłej strategii NATO oraz strategii bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej, AON, Warszawa 1999.
 
17.
Declaration of the Speaker of the Sejm of the Republic of Poland on 15 May 2009 concerning announcing the uniform text of the act on the principles of development policy Dz. U. from 2009, No. 84 item 712.
 
18.
Ochrona ludności. Wybrane zagadnienia, Firex”, Warszawa 1997.
 
19.
Palme, Commission’s Final Statement, A World at Peace-Common Security in the Twenty First Century, “New Perspectives”1989 r. Nr 6.
 
20.
Project from 4 December 2008 referring to the change of the act of critical management Dz. U. from 2008 No. 89.
 
21.
Chapter 3 of Constitution of the Republic of Poland, Dz. U. from 1997, No. 78. item 483.
 
22.
National Defence Minister’s Order from 14 June 2004 concerning the records of military services for defence, Dz. U. from 2004 No. 148, item.1556.
 
23.
Government Order from 11 August 2004 concerning personal and material benefits for defence in the event of an announcement of mobilisation and war Dz. U. from 2004 No. 203 item 2081.
 
24.
Government Order from 3 August 2004 concerning material benefits for defence during peace Dz. U. from 2004 No. 181, item 1872.
 
25.
Government Order from 6 January 1998 Dz. U. from 2004 No. 5, item.15. with changes.
 
26.
Tarnawski M., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa– rzeczywistość czy fikcja?, „Zeszyty naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie”, eds. A. Jurkowska, M. Szewczyk, No. 2(7) 2008 r. Szkice z dziedzin nauki, Rzeszów 2008.
 
27.
Tyrała P., Sekuritologia. Bezpieczeństwo kompleksowe, Rzeszów 2010. 171Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne (WAiP). Warszawa 2009.
 
28.
The act from 8 March 1990 of the self-government district Dz. U. from 2001 No. 142, tem. 1591, with changes.
 
29.
Walentek A., Common security, conversation with general F. Dela, contemporary Chief of National Civil Defence, „Dziennik Polski” 1998, No. 162.
 
30.
Wojciechowicz W., Ochrona infrastruktury krytycznej państwa. AON, Warszawa 2004.
 
31.
Zalewski S., Unia Europejska jako wspólnota bezpieczeństwa, „Kształcenie obywatelskie w wojsku”, part 2, MON, Warszawa 2002.
 
32.
Zieliński J., Bezpieczeństwo wewnętrzne wobec globalizacji, in: Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, edited by K. M. Księżopolskiego, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2009.
 
33.
Zięba R., Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, Fundacja Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1998.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741
Journals System - logo
Scroll to top