RESEARCH PAPER
Developing skills in securing safety when travelling as an additional educational need of school children and young people
 
More details
Hide details
1
Gdansk University of Physical Education and Sport, Faculty of Tourism and Recreation
Online publication date: 2018-06-20
Publication date: 2018-06-30
 
Security and Defence Quarterly 2018;19(2):54–64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Safeguarding the functioning of local and international tourism is one of the most important social challenges. Mastering its principles is a prerequisite for success in the fulfi lment of such human needs as relaxation, wellbeing and exploration of the world. The effectiveness of any steps to limit the risk and its consequences in tourism stems from multiannual observation of social phenomena, but it is also dependent on the level of theoretical preparation to take practical action for increased security at every stage of the journey. The aim of this article is to explore the idea of developing skills in securing safety in travel as an additional educational need of school children and young people. The article recommends supplementing the school curriculum at the primary and secondary school level in order to help create a profi le of a student able to secure broadly understood safety for himself and for others.
 
REFERENCES (16)
1.
Adamowicz, M. and Paśko, M., 2014. Ochrona praw pasażerów – europejska wizja. Turystyka. Nowe trendy. Zeszyty Naukowe Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie 3.
 
2.
Drogosz, M., 2009. Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik dla dyrektorów i kadry pedagogicznej. Wolters Kluwer Polska, Warsaw.
 
3.
Dróżdż, R. and Marzec, R., 2015. Bezpieczeństwo w turystyce i hotelarstwie – wybrane aspekty. Europejska Szkoła Wyższa, Sopot.
 
4.
Dróżdż R., 2015. Przystosowanie obiektów hotelarskich w Trójmieście dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Turystyka. Nowe trendy. Zeszyty Naukowe Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie, 4.
 
5.
Dziennik Ustaw 2009, poz. 1131, rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa.
 
6.
Dziennik Ustaw 2017, poz. 1239, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa.
 
7.
Dziennik Ustaw 2017, poz. 2198, fragment Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [online]. Available from: https://gis.gov.pl/zdrowie/cho... [Accessed 6 Jan 2018].
 
8.
https://mswia.gov.pl [Accessed 6 Jan 2018].
 
9.
Jakubowski, O., 2015. Zagrożenia dziedzictwa kulturowego na świecie. Santander Art and Culture Law Review, 1.
 
10.
Kłos, P., 2013. Edukacja dla bezpieczeństwa jako element przygotowania obronnego młodzieży. In J. Walczak and C. Sochala (eds), Współczesne wyzwania obronności. Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych: Mcopy Paweł Żerański, Wyszków.
 
11.
Marek, A., 2011. Zamknięta strefa rejonu Czarnobyla jako miejsce destynacji turystów. Słupskie Prace Geografi czne, 8.
 
12.
Pasek, M. and Ziółkowski, A., 2014. Ekologiczny wymiar kultury fi zycznej. Wydaw. Uczelniane AWFiS, Gdańsk.
 
13.
Riedl, T. and Pasek, M., 1999. Żądłówki (Acuelata) i kleszcze (Ixodida) jako zagrożenie dla kuracjuszy i rekreantów. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej nt. Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, Jastrzębia Góra.
 
14.
Sitarz, S. and Janczar-Smuga, M., 2012. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa żywności, możliwości ich kontroli oraz eliminacji. Nauki Inżynierskie i Technologie, 2 (5).
 
15.
Słoma, J., 2017. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. [online]. Available from: https://dlanauczyciela.pl/2733... dla-bezpieczenstwa-w-szkole-podstawowej-pdf [Accessed 6 Jan 2018].
 
16.
Strugarek, J., 2011. Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Wydaw. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741