RESEARCH PAPER
Family as a fundamental social unit shaping security culture: Polish realities
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Agnieszka Wioletta Filipek   

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Poland
Submission date: 2020-05-01
Final revision date: 2020-07-11
Acceptance date: 2020-07-27
Online publication date: 2020-09-25
Publication date: 2020-09-30
 
Security and Defence Quarterly 2020;30(3):95–107
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The overall goal of the paper is to address the phenomenon of security culture. The conducted research was focused on analysing the possibilities of influencing the shaping of security culture by looking at the role of family. The study is based on a review of theories and published research about security culture and family. The aim of the paper is to answer the following research questions: What is security culture, what elements make up its structure and what role does family play in shaping it? The research methods were based on the classical theoretical methods used in security sciences and included an analysis of literature and scientific articles with the use of synthesis, abstraction and generalisation. Security culture is a category that characterises every security entity. Its structure consists of both basic and detailed elements such as: values, norms, attitudes, actions, cooperation and activity, reasonable openness, wise trust and risk. Based on the literature research, it can be stated that the basic outline of security culture is shaped during childhood and school years. It is shaped mainly in the family and in educational institutions. The research shows that the high level and appropriate nature of security culture can have a positive impact on the security of subjects and their environment, while the unfavourable form of security culture will have the opposite effect. The conducted research reveals that the role of the family in shaping security culture among children is indisputable and very significant and it should not be overestimated.
 
REFERENCES (42)
1.
Adamczyk, M. (2014) ‘Znaczenie rodziny w tworzeniu zasobów kapitału społecznego jednostki’, in A. Jabłoński, M. Szyszka and D. Gizicka (eds.) Współczesna rodzina. Przemiany, zagrożenia i wyzwania. Lublin: KUL, pp. 259–274.
 
2.
Bieszczad, B. (2005) Młoda rodzina wobec zadań wychowawczych. Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości.
 
3.
Bongaarts, J. (2001) ‘Household size and composition in the developing world in the 1990s’, Population Studies, 55(3), pp. 263–279. doi: 10.1080/00324720127697.
 
4.
Budnyk, O. and Mazur, P. (2017) The Hierarchy of Values Among Young People from Schools in the Mountainous Regions (Comparative study on the example of Poland and Ukraine)’, The New Educational Review, 47 pp. 53–65. doi: 10.15804/tner.2017.47.1.04.
 
5.
Cieślarczyk, M. and Filipek, A. (2011) ‘Znaczenie refleksji filozoficznej i kultury bezpieczeństwa dla rozwoju nauk o bezpieczeństwie i obronności’, in E. Jarmoch and J. Kunikowski (eds.) Filozofia życia. W poszukiwaniu mądrości, piękna i dobra Volume 2. Siedlce-Drohiczyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, pp. 145–159.
 
6.
Cieślarczyk, M. and Filipek, A. (2013) ‘Rola rodziny, przedszkola i szkoły w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa dzieci i młodzieży’, in R. Rosa and T. Zacharuk (eds.) Wiara, Nadzieja i Miłość. Volume II. Siedlce –Drohiczyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, pp. 275–288.
 
7.
Cieślarczyk, M. (2009) Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 
8.
Cieślarczyk, M., Filipek, A., Świderski, A. and Ważniewska, J. (2014) ‘Istota kultury bezpieczeństwa i jej znaczenie dla człowieka i grup społecznych’, Kultura Bezpieczeństwa, 1–2, pp. 17–57.
 
9.
Coleman J. S. (1987) ‘Families and Schools’, Educational Researcher, 16(6), pp. 32–38. doi: 10.3102/0013189X016006032.
 
10.
Dağ, İ. and Cinar, M. (2015) ‘Various Perspectives in Values Education by Elementary School Teachers’, International Journal of Educational Research and Technology, (6). pp. 1–7. Avaiable at: http://www.soeagra.com/ijert/i... (Accessed: 29 Marh 2020).
 
11.
Dąbrowska, J. (2004) ‘Jak rozwija się dziecko’, in T. Ogrodzieńska (eds.) Nigdy nie jest za wcześnie – rozwój i edukacja małych dzieci. Warszawa: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, pp. 31–47.
 
12.
Drabik, K. (2017) ‘Filozofia bezpieczeństwa jako najogólniejsza teoria bezpieczeństwa personalnego’ in M. Fałdowska, A. Filipek and J. Ważniewska (eds.) Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa, Volume V, Jedność i różnorodność w naukach o bezpieczeństwie i obronności. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, pp. 69–87.
 
13.
Enrique, J., Howk, H. and Huitt, W. (2007) ‘An overview of family development’ Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. Available at http://www.edpsycinteractive.o.... (Accessed: 29 March 2020).
 
14.
Filipek, A. (2008) Poziom i charakter kultury bezpieczeństwa młodzieży akademickiej. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 
15.
Filipek, A. (2016) Psychospołeczne i prakseologiczne aspekty jakości funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
 
16.
Filipek, A. (2017) ‘Rodzina i jej znaczenie dla kształtowania kultury bezpieczeństwa’, in D. Zbroszczyk (eds.) Współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa dla młodzieży. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego, pp. 11–23.
 
17.
Giddens, A. (2002) Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warsaw: PWN.
 
18.
Grzelak, S. (2004) ‘Buduje się od fundamentów, czyli o ogromnym znaczeniu wspierania rozwoju dziecka w pierwszych latach’, in T. Ogrodzieńska (eds.) Nigdy nie jest za wcześnie – rozwój i edukacja małych dzieci, Warsaw: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, pp. 21–30.
 
19.
Haynes, N. and Hickel, J. (2016) ‘Hierarchy, Value, and the Value of Hierarchy’, Social Analysis, 60. pp. 1–20. doi: 10.3167/sa.2016.600401.
 
20.
Hillson, D. (2001) ‘Effective strategies for exploiting opportunities’, Paper presented at Project Management Institute Annual Seminars & Symposium, Nashville, TN. Newtown Square, PA: Project Management Institute. Available at: https://www.pmi.org/learning/l... (Accessed 22 March 2020).
 
21.
John Paul II. (1994) The Letter to Families Gratissimam Sane, Available at: http://www.vatican.va/content/... (Accessed: 26 March 2020).
 
22.
Kahneman, D. (2013) Thinking, Fast and Slow. Budapest: HVG Kiadó.
 
23.
Liberska, H. (2003) ‘Realizacja zadań rozwojowych dorosłości a rozwój indywidualny’, in B. Harwas-Napierała (eds.) Rodzina a rozwój dorosłego człowieka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, pp. 63–99.
 
24.
Matejek, J. and Kucharczyk, K. (2017) ‘Contemporary family – social changes and risks’, in Human resources management - interdisciplinary perspective, A. Sapiński, S. Ciupka, I. Khlobystov (eds.) Odessa, ООО Intitut kreativnyh tehnologij, pp. 119–136.
 
25.
Nowak, B. M. (2012) Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne. Warsaw: PWN.
 
26.
Ogrodzieńska, T. (2004) Nigdy nie jest za wcześnie – rozwój i edukacja małych dzieci. Warsaw: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.
 
27.
Pereira, R., Baranauskas, M. M. C. and Liu K. (2015) ‘On the Relationships between Norms, Values and Culture: Preliminary Thoughts in HCI’, Information and Knowledge Management in Complex Systems: 16th IFIP WG 8.1 International Conference on Informatics and Semiotics in Organisations, Toulouse, Spronger, pp. 30–40. doi: 10.1007/978-3-319-16274-4_4.
 
28.
Pietrasiński, Z. (2001) Mądrość, czyli świetne wyposażenie umysłu. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
29.
Pidgeon, N. F. (1991) ‘Safety culture and risk management in organizations’, Journal of Cross-Cultural Psychology, (22), pp. 129-140, doi: 10.1177/0022022191221009.
 
30.
Piwowarski, J. (2018) ‘Three Pillars of Security Culture’, Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje (23), pp. 16–27, doi:10.5604/01.3001.0012.7238.
 
31.
Redziak, Z. (2015) Zarządzanie ryzykiem w organizacji. Warsaw: Akademia Obrony Narodowej.
 
32.
Renn, O. (2008) ‘Concepts of Risk: An Interdisciplinary Review Part 1: Disciplinary Risk Concepts’, GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society, (17), pp. 50–66. doi: 10.14512/gaia.17.1.13.
 
33.
Roostin, E. (2018) ‘Family influence on the development of children’, PrimaryEdu - Journal of Primary Education, 2(1), pp. 1–12. doi: 10.22460/pej.v1i1.654.
 
34.
Siamak, S. (2011) ‘Family Process and Content Model: A Contextual Model for Family Studies’, Procedia - Social and Behavioral Sciences, (30), pp. 2285–2292. doi: 10.1016/j.sbspro.2011.10.446.
 
35.
Smetana, J. G. (2010) ‘The role of trust in adolescent-parent relationships: To trust you is to tell you’, in K. J. Rotenberg (eds.) Interpersonal trust during childhood and adolescence, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 223–246. doi:10.1017/CBO9780511750946.011.
 
36.
Sternberg, R. J. (2001) ‘Why Schools Should Teach for Wisdom: The Balance Theory of Wisdom in Educational Settings’, Educational Psychologist, 36(4), pp. 227–245. doi: 10.1207/S15326985EP3604_2.
 
37.
Sztompka, P. (2002) Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
38.
Taormina, R. and Gao, J. (2013) ‘Maslow and the Motivation Hierarchy: Measuring Satisfaction of the Needs’, The American Journal of Psychology, (126), pp. 155–177. doi: 10.5406/amerjpsyc.126.2.0155.
 
39.
Tomás, M. C. (2013) ‘Reviewing family studies: a brief comment on selected topics’, Revista Brasileira de Estudos de População, 30(1), pp. 171–198. doi: 10.1590/S0102-30982013000100009.
 
40.
Vygotsky, L. S. (1971) Wybrane prace psychologiczne. Warsaw: PWN.
 
41.
Wilson, B. J. and Gottman, J. M. (2002) ‘Marital Conflict, Repair, and Parenting’, in M. H. Bornstein (eds.), Handbook of Parenting Second Edition Volume 4 Social Conditions and Applied Parenting, London: Routledge.
 
42.
Ziemska, M. (1977) Rodzina a osobowość. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741