RESEARCH PAPER
Increasing operational capabilities of NATO in the face of modern challenges and threats
 
More details
Hide details
1
War Studies University
Online publication date: 2018-09-20
Publication date: 2018-09-30
 
Security and Defence Quarterly 2018;20(3):3–17
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper explores the issue of improving NATO’s operational capabilities. The initial sections overview changes that have already been introduced and are expected in the international security environment in the forthcoming years. This perspective is subsequently adopted to identify the present developments in the strategic concepts of NATO with the view to formulation of appropriate operational capabilities of the North Atlantic Treaty.
 
REFERENCES (14)
1.
Admin, 2015. Atomowa przewaga Rosji nad NATO. Przewaga jest ogromna. [online] Available from: <https://www.koniec-swiata.org/... przewaga-jest-ogromna/> [Accessed 18 Jun 2018].
 
2.
Balcerowicz, B., Czym jest współcześnie wojna. [online], Available from: fi les.pwi.edu. pl/fi les/balcerowicz.doc [Accessed 12 Jul 2018].
 
3.
Banasik, M., 2015. Zdolności NATO do działań ekspedycyjnych w przyszłym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Difin, Warsaw.
 
4.
Bartoli, M., 2006. Ocena transformacji NATO. Przegląd NATO, 3. [online] Available from: https://www.nato.int/docu/revi..., [Accessed 24 Jun 2018].
 
5.
Baylis, J., Wirtz, J., Colin Gray, S. and Cohen, E., 2009. Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych. UJ, Kraków.
 
6.
Brzeziński, Z., 1990. Plan gry. Nowe Wydawnictwo Polskie, Warsaw.
 
7.
Dura, M., 2015. Rosja sformowała wojska powietrzno-kosmiczne. Nowy rodzaj sił zbrojnych. [online], Available from: https://www.defence24.pl/rosja... wojska-powietrzno-kosmiczne-nowy-rodzaj-sil-zbrojnych. [Accessed 11 Jul 2018].
 
8.
Górka-Winter, B., 2002. Praski szczyt NATO (21-22 listopada 2002 r.) Biuletyn PISM, 102. [online] Available from: https://www.pism.pl/fi les/?id_plik=350 [Accessed 11 Jul 2018].
 
9.
Order nr 56 of Minister of National Defence (MON) of 24 December 2013 on the Organisers of Functional Systems (OSF) of Polish Armed Forces.
 
10.
Panek, B., 2011. Wielonarodowe operacje reagowania kryzysowego narzędziem realizacji polityki bezpieczeństwa transatlantyckiego. Wydawnictwo AON, Warsaw.
 
11.
Reiss, B., 2018. Bardzo zimna wojna. [online] Available from: http://www.newsweek.pl/swiat/ polityka/wojna-o-arktyke-i-ropę-naftową-usa-w-tyle-za-rosja,artykuły,408890,1.html [Accesed 10 Jun 2018].
 
12.
Sloan, E., 2010. DCI: Responding to the US-led Revolution in Military Affairs. The Defence Capabilities Initiative NATO Review No. 2, Summer 2000. In M. Kozub, B. Panek (eds), Siły zbrojne jako narzędzie bezpieczeństwa międzynarodowego, Łódź-Warsaw.
 
13.
United States Department of Defense, 2011. Joint Operations, Joint Publication 3-0.
 
14.
Wrzosek, M., 2013. Polska, Unia Europejska, NATO wobec wyzwań i zagrożeń. Wydawnictwo AON, Warsaw.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741