RESEARCH PAPER
Notion of strategic national security management
 
More details
Hide details
1
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Online publication date: 2018-09-20
Publication date: 2018-09-30
 
Security and Defence Quarterly 2018;20(3):18–41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An analytical description of the community, national strategic management of national security as the foundation for shaping the security of the state with the display of combined actions of diplomacy, administration and generally understood management of knowledge. An attempt to create a package and objectives in the context of a comprehensive strategy as a concept of a concrete action of the state to promote wise and civic science - common in the cause and effect relationship of the strategy as a security instrument.
 
REFERENCES (22)
1.
Baylis, J., Writz, J., Gray, C. S., Cohen, E. (eds), 2009. Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracow.
 
2.
Boudon, R., 2009. Logika działania społecznego. Wstęp do analizy socjologicznej. Nomos, Cracow.
 
3.
Christensen, J. G., Petersen N., 2005. Managing Foreign Aff airs. A Comparative Perspective. Danish Institute for International Studies, Copenhagen.
 
4.
Cline, R. S., 1975. World Power Assessment. A Calculus of Strategic Drift. Westview Press, Boulder.
 
5.
Griffi n, R. W., 2004. Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 
6.
Gryz, J. (ed.), 2008. Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich. Adam Marszałek, Toruń.
 
7.
Gryz, J., 2013. Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 
8.
Jakubczak, R., Flis, J., 2006. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Bellona, Warsaw.
 
9.
Kapłan, R. D., 2008. Polityka wojowników. Dlaczego przywództwo potrzebuje pogańskich wartości. Sprawy polityczne, Elbląg.
 
10.
Karkoszka, A., 2009. Gra cywilno wojskowa. Polska Zbrojna, 36.
 
11.
Koziej, S., 2001. Bezpieczeństwo, istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja. Wydawnictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Warsaw.
 
12.
Koziej, S., 2012. Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego. Wydawnictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Warsaw.
 
13.
Kugler, R.L., 2006. Policy Analysis in National Security Aff airs. New Methods for New Era. National Defence University Press, Washington.
 
14.
Kuźniar, R., 2005. Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki. Scholar, Warsaw.
 
15.
Leszczyński, M., Gumieniak, A., Owczarek, L., Ochocki, R., 2013. Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary. Difi n, Warsaw.
 
16.
Lisiecki, M., 2011. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym. WAiR, Warszawa.
 
17.
Misiuk, A., 2013. Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego. Difi n, Warsaw.
 
18.
Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B., 2009. Psychologia poznawcza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 
19.
Olszewski, E., 2004. Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 
20.
Samuelson, A., Nordhaus, W., 2004. Ekonomia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 
21.
Urbaniak, J., 2009. Wyzwania Strategicznego Przeglądu Obronnego. Bellona, Warsaw.
 
22.
Wojtaszczyk, K. A., Jakubowski, W. (eds.), 2002. Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Aspra-Jr, Warsaw.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741