RESEARCH PAPER
Selected problems related to using land forces in the future operational environment
 
More details
Hide details
1
Deputy Land Forces Inspector Armed Forces General Command, Warsaw, Poland
Online publication date: 2018-03-20
Publication date: 2018-03-29
 
Security and Defence Quarterly 2018;18(1):3–15
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Conclusions from past armed conflicts indicate that in basic military operations, especially when the military objective is to capture or maintain a specific area, terrestrial troops will play a decisive role, although their success will largely depend on the tasks carried out by other types of armed forces. Individual types of armed forces operate in a different environment and have different characteristics, but each of them performs a unique function, which it implements to achieve a common goal. It is basically a means to achieve the expected final state by achieving the synergy effect of all types of armed forces. The evolutionary nature of the security environment puts significant demands on land forces in terms of their ability to conduct operations in complex technical, meteorological and combat conditions. In view of the above, modern terrestrial forces are distinguished by their full motorisation, their ability to function in a network-centric environment and multi- faceted cooperation with other types of armed forces. The article attempts to locate the above attributes of land forces in the hypothetical operating environment of the future.
 
REFERENCES (12)
1.
Dęga, C., 1995. Uzbrojenie i pole walki Wojsk Lądowych do 2020 roku. Bellona, Warsaw.
 
2.
Fryc, M., 2015. Polska strategia obronności wobec zagrożenia militarnego z elementami „wojny hybrydowej”. Bezpieczeństwo Narodowe, 33, January-March, Warsaw.
 
3.
 
4.
Lach, Z., Skrzyp J. and Łaszczuk, A., 2010. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Polsce w kontekście bezpieczeństwa państwa – prognoza. Warsaw.
 
5.
Meilinger, P. S., 2009. Nowe zasady nowej wojny. Kwartalnik Bellona, 1.
 
6.
Olszewski, R., 2006. Bezpieczeństwo współczesnego świata. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
7.
Ostaszewski, P., 2010. Międzynarodowe stosunki polityczne. Książka i Wiedza, Warsaw
 
8.
Rattaray G., 2004. Wojna strategiczna w cyberprzestrzeni. WNT, Warsaw.
 
9.
tvn24, [online] Available from: http://www.tvn24.pl/wiadomości... [Accessed 12 Dec 2017].
 
10.
Wilk, A., 2014. Rosyjskie przygotowania do wielkiej wojny? [online] Available from: http://www.osw.waw.pl/pl/publi... [Accessed 21 Nov 2017].
 
11.
Wojska lądowe, in Wikipedia: Th e Free Encyclopedia, [online]. Available from: https:// pl.wikipedia.org/wiki/Wojska_L... [Accessed 26 Jan 2018].
 
12.
Wołejszo, J. and Jakubczak, R. (eds), 2013. Obronność. Obronność. Teoria i praktyka. Bellona, Warsaw.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741