RESEARCH PAPER
The role of Unmanned Aerial Vehicles in the formation of a secure military supply chain
 
More details
Hide details
1
War Studies University, Warsaw, Poland
 
 
Online publication date: 2016-09-23
 
 
Publication date: 2016-09-30
 
 
Security and Defence Quarterly 2016;12(3):19-45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research problem described in the paper originates from the lack of adequate force protection of tactical level logistic units supporting forces in battle. The author tries to prove the necessity of the application of unmanned aerial vehicles (UAV) in order to ensure security of tactical level supply chains. The new technologies may be an innovative and perspective solution for the problem of the absence of force protection structures in logistic units. The author considers the use of UAVs for observation, reconnaissance and active force protection of logistic points and logistic units supporting tactical level forces. The problem is to choose the correct UAV type and to organise the unmanned autonomous systems (UAS) defined as electromechanical systems with no human operator on board, capable of performing operations in airspace.
 
REFERENCES (8)
1.
Autonomy Levels for Unmanned Systems (ALFUS) Framework Volume I: Terminology Version 1.1 by the Federal Agencies Ad Hoc Autonomy Levels for Unmanned Systems Working Group Participants, Edited by: Hui-Min Huang National Institute of Standards and Technology, September 2004, s. 20.
 
2.
B. Sajduk, Problem walki na odległość w perspektywie historycznej, społecznej i etycznej, [w:] Systemy dronów bojowych. Analiza problemów i odpowiedzi społeczeństwa obywatelskiego, (red.) K. Kowalczewska, J. Kowalewski, Scholar, Warszawa 2015.
 
3.
L. Cwojdziński, Klasyfikacja oraz zasady eksploatacji bezzałogowych platform latających, motoszybowce.pl, (10.02.2017 r.), s. 30.
 
4.
Ibidem.
 
5.
Klasyfikacje i wymagania dla bezzałogowych statków powietrznych UAV w Polsce, Redakcja Militarium, http://militarium.net/klasyfik...- statkow-powietrznych-uav-w-polsce/, (05.02.2017 r.).
 
6.
STANAG 4586(NATO Standardization Agreement 4586) is a NATO Standard Interface of the Unmanned Control System (UCS) Unmanned Aerial Vehicle (UAV) interoperability. It defines architectures, interfaces, communication protocols, data elements and message formats. It includes data link, command and control, and human/computer interfaces.
 
7.
Poradnik logistyczny do ćwiczeń i treningów sztabowych (Związek taktyczny, oddział, pododdział), praca zbiorowa pod red. M. Kaźmierczak, ASzWoj, Warszawa 2016, p. 109.
 
8.
The questionnaire – see Annex 1.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741
Journals System - logo
Scroll to top