Possibilities of the Armed Forces of the Republic of Poland using unmanned aircraft systems
 
More details
Hide details
1
National Defence University, Warsaw, Poland
 
 
Publication date: 2014-09-30
 
 
Security and Defence Quarterly 2014;4(3):120-135
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The use of unmanned aircraft systems by the armed forces is currently an area of interest to many foreign and domestic experts, mainly due to the characteristics and properties of these systems. Amorphous battlefields, as well as dynamism, where efforts force the need for combat measures which are capable of carrying out the highest risk missions, are limiting the risk of losing personnel in manned aircraft. Due to the fact that the Armed Forces of the Republic of Poland are involved in several operations outside the country, and the fact that a modern and strong army must also consist of modern armed forces, there seems to be a desire to acquire the latest technological achievements – unmanned aircraft systems. This publication discusses the possibility of the Armed Forces of the Republic of Poland. using unmanned aircraft systems.
 
REFERENCES (11)
1.
Brzezina J., Chojnacki Z.: Bezzałogowe statki powietrzne w ostatnich konfliktach, Przegląd Sił Powietrznych, nr 9/2008.
 
2.
Eyes ot the Army” U.S. Army Unmanned Aircraft Systems Roadmap 2010-2035,U.S. Army UAC Center of Excellence, Fort Rucker, Alabama 2009.
 
3.
Grenda B.: Sieciocentryczne zarządzanie Siłami Powietrznymi.
 
4.
Karpowicz J.: Bezzałogowe aparaty latające w operacjach powietrznych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2003.
 
5.
Kozub M.: Rozpoznanie powietrzne w działaniach bojowych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001.
 
6.
Przekwas A., Jaroszczuk R.: Bezzałogowe statki powietrzne w rozpoznaniu wojskowym, Przegląd Wojsk Lądowych, nr 7/2009.
 
7.
Smutniak Z.: Dowodzenie Siłami Powietrznymi, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008.
 
8.
Zajas S.: Siły Powietrzne. Dzień dzisiejszy i wyzwania przyszłości, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008.
 
9.
Zdrodowski B. (pod red.): Słownik terminów z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008.
 
10.
Zieliński T.: Operacyjne i taktyczne możliwości zastosowania bezzałogowych systemów powietrznych w operacjach ekspedycyjnych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010.
 
11.
Wrzosek M. (pod red.): Proces zmian w systemie zautomatyzowanego rozpoznania powietrznego z wykorzystaniem środków bezzałogowych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741
Journals System - logo
Scroll to top