RESEARCH PAPER
Sanitary aviation in post-war Poland – historical outline
 
More details
Hide details
1
S4E S.A.
Submission date: 2019-04-18
Acceptance date: 2019-05-18
Online publication date: 2019-07-02
Publication date: 2019-09-30
 
Security and Defence Quarterly 2019;26(4):122–142
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of this research paper is to present the history of sanitary aviation in postwar Poland since 1945 up till now. In the course of research the following methods were used: analysis, synthesis, abstraction and generalization. The outcome of the research is presentation of the 74 year history of restoring aviation as an element of medical rescue system in postwar Poland.

Methods:
In the course of research the following theoretical research methods were used: analysis, synthesis, abstraction and generalization.

Results:
It has been proved that due to great involvement of Polish aviators the operational capacity of medical service system was restored in a short period of time benefitting by the pre war experience and that of other dynamically developing countries of Western Europe. The historical facts had crucial influence on the present make up of Aviation Emergency Medical Service.

Conclusions:
Presently the formation owns modern aircraft and equipment compliant with worldwide standards of HEMS Helicopter Emergency Medical Service.

 
REFERENCES (27)
1.
Bartnik R. and Bartnik M., 2015. Lotnictwo sanitarne w Polsce. Warsaw: Akademia Obrony Narodowej.
 
2.
Bielawski R., 2015. Nowoczesne materiały stosowane w konstrukcjach lotniczych - wybrane problemy oraz kierunki rozwoju. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika, RUTMech, 22 (87), 203-216.
 
3.
Cebulok P., 1996. Fieseler Fi 156 Storch. Nowa Technika Wojskowa, 12, 35-36.
 
4.
Gałązkowski R. and Kłosiński P., 2005. Polskie Lotnictwo Sanitarne 1955-2005. Warsaw: Wydawnictwo Borgis.
 
5.
Glass A., 1980. Samoloty PZL 1928-1978. Warsaw: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
 
6.
Kempski B., 1989. Samolot wielozadaniowy Piper L-4 Cub, Seria Typy Broni i Uzbrojenia, 130. Warsaw: Wydawnictwo MON.
 
7.
Kłosiński P., 2012. LPR na zakręcie. Miesięcznik Skrzydlata Polska, 4, 5-8.
 
8.
Krzyżan M., 1983. Samoloty w muzeach polskich. Warsaw: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
 
9.
Luranc Z., 1991. Samolot Piper L-4 Cub. Seria Skrzydła w miniaturze, 1. Gdańsk: Wydawnictwo AVIA-PRESS Sp. Z o.o.
 
10.
Mikołajczuk M., 2009. Śmigłowce Mi-1/SM-1/SM-2 w polskim lotnictwie wojskowym vol.2. Lotnictwo, 11, 84-90.
 
11.
Morgała A., 1980. Polskie samoloty wojskowe 1945-1980. Warsaw: Wydawnictwo MON.
 
12.
Morgała A., 2003. Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939. Warsaw: Wydawnictwo Bellona.
 
13.
Morgała A., 2007. Samoloty zdobyczne w lotnictwie polskim po 1945 roku. Lotnictwo z szachownicą, 23.
 
14.
Glassa A., 1963. Konstrukcje Lotnicze Polski Ludowej. Warsaw: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
 
15.
Przybylski M., 2003. Zespół lotnictwa sanitarnego we Wrocławiu, 1955–1975. In: S. Janiszewski, ed. Lotnictwo - stulecie przemiany. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 
16.
Rezner R., 2018. The development of sanitary aviation in pre-war Poland – historical aspects. Security and Defence Quarterly, 18 (1), 75-93. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
17.
Sławiński K., 1974. Dzieje polskich skrzydeł. Warsaw: Wydawnictwo Interpess.
 
18.
Ustawa z dnia 3VI 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010” Dz.U. z 2005 r. Nr 122, poz. 1022. [online]. Available from: http:// prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/Doc...
 
19.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 2019. Dane techniczne EC-135 P2. [online]. Lpr.com.pl. Available from: https://www.lpr.com.pl/pl/o-na... [Accessed 15 Jan 2019].
 
20.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 2019. Dane techniczne EC-135 P3. [online]. Lpr.com.pl. Available from: https://www.lpr.com.pl/pl/o-na... [Accessed 15 Jan 2019].
 
21.
Aviateam, 2019. Samolot Po-2. [online]. Aviateam.pl. Available from: http://aviateam.pl/historia/ti... [Accessed 13 Mar 2018].
 
22.
Wikipedia, 2019. L-200 Morava. [online]. pl.wikipedia.org. Available from: https://pl.wikipedia.org/wiki/... [Accessed 15 Jan 2019].
 
23.
Samoloty polskie, 2019. Piaggio-P-180-Avantii-II2. [online]. Samolotypolskie.pl. Available from: http://www.samolotypolskie.pl/... [Accessed 13 Mar 2018].
 
24.
Samoloty polskie, 2019. SM-1. [online]. Samolotypolskie.pl. Available from: http://www.samolotypolskie.pl/... [Accessed 15 Jan 2019].
 
25.
Samoloty polskie, 2019. Eurocopter EC-135. [online]. Samolotypolskie.pl. Available from: http://www.samolotypolskie.pl/... [Accessed 15 Jan 2009].
 
26.
Samoloty polskie, 2019. Piper L-4-Cub2. [online]. Samolotypolskie.pl. Available from: http://www.samolotypolskie.pl/... [Accessed 15 Jan 2019].
 
27.
Samoloty polskie, 2019. Polikarpow Po-2. [online]. Samolotypolskie.pl. Available from: http://www.samolotypolskie.pl/... [Accessed 13 Mar 2018].
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741