Aviation terrorism. The essence of the phenomenon, systematics, typology
 
More details
Hide details
1
National Defence University, Warsaw, Poland
 
Security and Defence Quarterly 2014;2(1):59–75
 
REFERENCES (9)
1.
Aleksandrowicz T.R., Liedel K., Zwalczanie terroryzmu lotniczego, Wydawnictwo WSP, Szczytno 2010.
 
2.
Barcik J., Akt terrorystyczny i jego sprawca w świetle prawa międzynarodowego i wewnętrznego, AON, Warszawa 2004.
 
3.
Glen. A., Podstawy poznawcze bezpieczeństwa powietrznego państwa, Wyd. AON, Warszawa 2009.
 
4.
Liedel K., Zwalczanie terroryzmu lotniczego. Aspekty prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo „Jurysta”, Warszawa 2009.
 
5.
Price J. C., Forrest Ma J. S., Practical Aviation and Security, BH. USA 2009.
 
6.
Sweet K. M., Aviation and airport security, terrorism concerns, CRC Press, Boca Raton 2009.
 
7.
Wilkinson P., Jenkins B. M., Aviation terrorism and security, Frank Cass Publisher, London 1999.
 
8.
Withington T., Terrorism: Stung by Stinger, ”Bulletin of atomic scientist”, May/June 2003, Volume 59, No. 3.
 
9.
Żylicz M., Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2010.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741