RESEARCH PAPER
Types of Security Education in Poland. Selected examples
 
More details
Hide details
1
War Studies University, Faculty of National Security
Online publication date: 2018-10-20
Publication date: 2018-10-22
 
Security and Defence Quarterly 2018;21(4):124–136
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the article is to examine selected examples of types of security education in Poland. At the beginning of the 20th century, national security was centered on military and political aspects, but recent decades have seen the successive shifting of the focus from the military-political plane of security to other areas. It seems that educational concepts adapt to emerging challenges. This thesis is confi rmed by the concept of global education, the idea of military classes, as well as the military training of pro-defensive organisations within the framework of the Passport Program. All of these educational concepts were covered in the study. One of the most important conclusions of the article will be to emphasise the correlation between the evolution of the understanding of security, the transformation of threats and changes in the field of educational concepts.
 
REFERENCES (28)
1.
Biuro do Spraw Proobronnych, n.d. O programie. [online] Available from: https://bdsp.wp.mil.pl/pl/page... [Accessed 30 Apr 2018].
 
2.
Buzan, B., Wćver, O., and de Wilde, J., 1998. Security. A New Framework for Analysis. Lynne Rienner, Boulder.
 
3.
Carvalho da Silva, M., (ed.), 2008. Global Education Guidelines. A Handbook for Educatorsto Understand and Implement Global Education. North-South Centre of Council ofEurope, Lisbon.
 
4.
Cwer, A., 2013. Korpusy Kadetów – nowoczesne szkoły rycerskie II Rzeczypospolitej. InR. P. Depczyński (ed.), Edukacja patriotyczna młodzieży: Szkoła Rycerska, KorpusyKadetów, Ogólokształcące Licea Wojskowe, Klasy Mundurowe. Sowa, Gdynia.
 
5.
Decyzja nr 126/MON z dn. 30 czerwca 1999 roku w sprawie przeprowadzeniaeksperymentu w zakresie edukacji obronnej młodzieży.
 
6.
Depczyński, R. P., 2013. Korpus Kadetów, Liceum Wojskowe, klasy mundurowe – próbaporównania. In R. P. Depczyński (ed.), Edukacja patriotyczna młodzieży: Szkoła Rycerska,Korpusy Kadetów, Ogólokształcące Licea Wojskowe, Klasy Mundurowe. Sowa, Gdynia.
 
7.
Domalewska, D., 2018. Migracje a integracja imigrantów wyzwaniem edukacji dla bezpieczeństwa. In I. Urych (ed.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Współczesne kategorie,Akademia Sztuki Wojennej, Warsaw.
 
8.
Drabik, K., 2014. Rola edukacji w kształtowaniu bezpieczeństwa personalnego. InA. Pieczywok and K. Loranty (eds), Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny. Akademia Obrony Narodowej, Warsaw.
 
9.
Glińska, P., 2017. MON ma program dla klas mundurowych. [online] Available from:http://www.polska-zbrojna.pl/h... [Accessed 30 Apr 2018].
 
10.
Kanarski, L., Koter, M., Loranty, K., Urych, I., 2014. Klasy mundurowe. Wstępna diagnozainnowacji pedagogicznej. In S. Olearczyk and Z. Piątek (eds), Obronność w edukacjidla bezpieczeństwa. Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Warsaw.
 
11.
Konopka, H., 2013. Bezpieczeństwo edukacji. Edukacja dla bezpieczeństwa. WydawnictwoPrymat Mariusz Śliwowski, Białystok.
 
12.
Kryściak, T., 2013. Uczeń-Patriota. Kształcenie postaw proobronnych uczniów LiceówWojskowych. In R. P. Depczyński (ed.), Edukacja patriotyczna młodzieży: Szkoła Rycerska,Korpusy Kadetów, Ogólokształcące Licea Wojskowe, Klasy Mundurowe. Sowa, Gdynia.
 
13.
Kunikowski, J., 2000. Wiedza obronna: wybrane problemy edukacji dla bezpieczeństwa. Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Społeczno-Wychowawczy, Warsaw.
 
14.
Leśniewski, Z., 2018. Szkolenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzieedukacji wojskowej klas mundurowych, Legii Akademickiej i Programu Paszport. InI. Urych (ed.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Współczesne kategorie. Akademia SztukiWojennej, Warsaw.
 
15.
Ministry of Foreign Aff airs of the Republic of Poland, n.d., Edukacja globalna. [online]Available from: http://www.msz.gov.pl/ [Accessed 30 Apr 2018].
 
16.
National Security Strategy of the Republic of Poland, 2014. National Security Bureau,Warsaw.
 
17.
O’Loughlin, E. and Wegimont, L. (eds), 2003. Global Education in Europe to 2015. Strategy, policies, and perspectives. Outcomes and Papers of the Europe-wide GlobalEducation Congress, Maastricht, Th e Netherlands 15th-17th November 2002. North-South Centre of the Council of Europe, Lisbon.
 
18.
Strategy, policies, and perspectives. Outcomes and Papers of the Europe-wide GlobalEducation Congress, Maastricht, Th e Netherlands 15th-17th November 2002. North-South Centre of the Council of Europe, Lisbon.
 
19.
Polish Humanitarian Action, n.d. Let’s educate together. [online] Available from: https://www.pah.org.pl/en/get-... [Accessed 30 Apr 2018].
 
20.
Polska Pomoc, n.d. Edukacja globalna. [online] Available from: https://www.polskapomoc.gov.pl... [Accessed 30 Apr 2018].
 
21.
Porozumienie o współpracy między Ministerstwem Obrony Narodowej i MinisterstwemEdukacji Narodowej z dn. 26 maja 1994 roku w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej i organizacyjno-logistycznej.
 
22.
Quittner, K. and Sturak, K. (eds), 2008. Global Perspectives. A framework for global education in Australian schools. Education Services Australia, Australia.
 
23.
Reginia-Zacharski, J., 2013. Strategia bezpieczeństwa narodowego: podejście zintegrowane. In J. Gryz (ed.), Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski. Wydawnictwo NaukowePWN, Warsaw.
 
24.
Świniarski, J., 2011. Edukacja dla bezpieczeństwa jako najnowsza koncepcja wychowaniametawojskowego i metaobronnego czasów globalizacji. In T. Szczurek (ed.),Współczesne trendy w edukacji dla bezpieczeństwa. Kształcenie – wychowanie –motywowanie. Wojskowa Akademia Techniczna, Warsaw.
 
25.
Urych, I., 2016. Military Class in Poland – Experiences and Perspectives. Security andDefence Quarterly, 11 (2), 112-134. doi: 10.5604/01.3001.0010.5662.
 
26.
Urych, I., 2017. Students of Military Classes Concerning Selected Aspects of Poland’s National Security. An Empirical Study. Security and Defence Quarterly, 17 (4), 21-47. doi: 10.5604/01.3001.0011.7842.
 
27.
Urych, I., 2018. Students' opinion on the academic curriculum in military classes. Security and Defence Quarterly, 18 (1), 26-44. doi: 10.5604/01.3001.0011.8324.
 
28.
Zalewski, S., 2001. Polityka bezpieczeństwa państwa a edukacja obronna. MinisterstwoObrony Narodowej, Departament Społeczno-Wychowawczy, Warsaw.
 
 
CITATIONS (1):
1.
Counteracting Threats to Societal Security at School
Dorota Domalewska
Safety & Defense
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741