RESEARCH PAPER
Students` opinion on the academic curriculum in military classes
 
More details
Hide details
1
Akademia Sztuki Wojennej
Online publication date: 2018-03-20
Publication date: 2018-03-29
 
Security and Defence Quarterly 2018;18(1):26–44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article includes the results of the author`s research into the curriculum in military classes in the opinion of student class participants. The below study looks at the results of pilot studies implementing a diagnostic survey, the technique of the survey and a research tool such as the author`s questionnaire with scaling.

The study consists of an introduction discussing education in military classes, the methodology of the research and the characteristics of the students as well as a preliminary assessment of the curriculum in military classes. The summary includes answers to the posed research problems and conclusions for further study based upon them.
 
REFERENCES (8)
1.
Jakubowska, U., 1993. Czynności badawcze w psychologii i pedagogice. Zarys problematyki. Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz.
 
2.
Łobocki, M., 2006. Metody i techniki badań pedagogicznych. Impuls, Kraków.
 
3.
Pilch, T. and Bauman, T., 2001. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warsaw.
 
4.
Urych, I. 2016. Military class in Poland – experiences and perspectives. Security and Defence Quarterly, 11(2), 112-134. doi: 10.5604/01.3001.0010.5662.
 
5.
Urych, I. 2017. Students of military classes concerning selected aspects of Poland’s national security. An empirical study. Security and Defence Quarterly, 17(4), 21-47. doi: 10.5604/01.3001.0011.7842.
 
6.
Urych, I. 2017. Wartości uczniów klas wojskowych – analiza wyników badań. Zeszyty Naukowe ASzWoj, 109(4), 148-177. doi: 10.5604/01.3001.0011.7445.
 
7.
Urych, I. and Kanarski, L., 2015. Możliwości budowania podstaw programowych dla klas mundurowych. In R. Bartkowski and W. Moczulski (eds) Edukacja dla bezpieczeństwa. Współpraca wojska i policji w budowie podstawy programowej. Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Gniezno.
 
8.
Szumski, J., 1999. Wstęp do metod i technik społecznych. Wydawnictwo Naukowe ”Śląsk”, Katowice.
 
 
CITATIONS (1):
1.
TYPES OF SECURITY EDUCATION IN POLAND. SELECTED EXAMPLES
Marlena ZADOROŻNA
Security and Defence Quarterly
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741