RESEARCH PAPER
Immigration, stereotypes, and social security: The portrayal of migrant groups in public discourse
 
More details
Hide details
1
War Studies University, Warsaw, Poland
 
 
Online publication date: 2016-12-30
 
 
Publication date: 2016-12-30
 
 
Security and Defence Quarterly 2016;13(4):15-31
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The present paper focuses on the presentation of migrant groups in public discourse, which sheds light on the security-related implications of immigration. In particular, the purpose of the paper is to analyze public discourse on migration to Poland. Qualitative analysis based on a corpus of news reports and online comments on migrant groups in Poland shows that the media coverage of migrant groups focuses on social conflicts and the migrant crisis. Close examination of online comments reveals that regardless of the tone and topic of the article, users’ comments posted below the articles are biased, outright and based on repetitive generalisations. Despite few positive reactions, a great degree of intolerance and discrimination has been manifested in public discourse and antagonistic feelings between the minority and majority groups have been identified. Portraying others in a negative way tends to arouse prejudice as well as discriminatory behaviours; thus, it may be concluded that that negative stereotypes are deeply rooted in Polish society and are likely to bring about negative expectations towards various ethnic groups.
 
REFERENCES (37)
1.
M. Brzeziński, Bezpieczeństwo społeczne z perspektywy bezpieczeństwa wewnętrznego, Zeszyty Naukowe WSOWL, 3(169), 2013. doi:10.5604/1731-8157.1115182.
 
2.
According to the Office for Foreigners, the number of residence permit applicants rose by 87% since 2015. Between Jan – Jun 2017, 89,000 applicants applied for residence permits: 87% applied for temporary stay, 11% for permanent, whereas 2% applied for EU residency. Moreover, 3,000 foreigners were asylum seekers, mostly (93%) from the former Soviet Union countries (Russia, Ukraine, Tajikistan, Kyrgyzstan, Armenia, Georgia, and Belarus). 5,000 EU citizens registered their stay in Poland (https://udsc.gov.pl/trendy-mig...- i-polowie-2017-r/).
 
3.
E. Kępińska, M. Kindler, Poland, in A. Triandafyllidou, R. Gropas (eds) European immigration: sourcebook, Alershot: Ashgate 2013.
 
4.
M. Duszczyk, Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Warsaw: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2012.
 
5.
E. Kępińska, M. Kindler, Poland ...
 
6.
K. Nowakowska, Pracodawcy boją się odpływu Ukraińców z Polski. Płacą więcej. http:// praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1057092,zarobki-ukraincow-w-polsce.html
 
7.
J. Konieczna-Sałamatin, Imigracja do Polski w świetle danych urzędowych, in J. Konieczna- Sałamatin (ed.) Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015. Wyd. iSEE and Fundacja Nasz Wybór, Warsaw 2015.
 
9.
M. Duszczyk, Polska polityka imigracyjna ...
 
10.
K. Iglicka, A. Wejnar, Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na ruchy migracyjne na terenie Polski, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warsaw 2005.
 
11.
Ibidem.
 
13.
K. Fejfer, W 2016 były o trzy przestępstwa z nienawiści mniej niż w 2015 i trzy razy więcej niż w 2014, https://oko.press/2016-byly-o-...- wiecej-niz-2014/
 
14.
K. H. McGill, The school-teacher stareotype, Journal of Educational Psychology, 4(10), 642-650, 1931. doi:10.2307/2961645.
 
15.
D. L. Hamilton, T.K. Trolier, Stereotypes and stereotyping: An overview of the cognitive approach, 1986.
 
16.
W. M. Rahn, The role of partisan stereotypes in information processing about political candidates, American Journal of Political Science, 37(2), 472-796, 1993. doi:10.2307/2111381.
 
17.
M. Kamecka, Les stereotypes et l’enseignement des langues etrangeres, in K. Bogacki, H. Mitatliuk, L. Serada (eds) Language, Society, and Problems of Intercultural Communication, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.
 
18.
J. Błuszkowski, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warsaw 2003.
 
19.
C. McCauley, K. Thangavelu, Individual differences in sex stereotyping of occupations and personality traits, Social Psychology Quarterly, 54(3), 267-279, 1991. doi:10.2307/2786655.
 
20.
D. J. Schneider, They psychology of stereotyping, the Guilford Press, New York; London 2004.
 
21.
W. Koomen, M. Bähler, National stereotypes: Common representations and ingroup favouritism, European Journal of Social Psychology, 26, 325-331, 1996; J. Krueger, Probabilistic national stereotypes, European Journal of Social Psychology, 26, 961-980, 1996; E. T. Prothro, Cross-cultural patterns of national stereotypes, Journal of Social Psychology, 40, 53-59, 1954. doi:10.1002/(SICI)1099-0992(199603)26:2<325::AID-EJSP743>3.0.CO;2-E.
 
22.
D. J. Schneider, The psychology of...
 
23.
W. Koomen, M. Bähler, National stereotypes...
 
24.
U. Bronfenbrenner, The mirror image in Soviet-American relations: A social psychologist’s report, Journal of Social Issues, 17(3), 45-56, 1961. doi:10.1111/j.1540-4560.1961.tb01682.x.
 
25.
J. Berting, C. Villain-Gandossi, Rola i znaczenie stereotypów narodowych w stosunkach międzynarodowych: Podejście interdyscyplinarne, in T. Walas (ed.) Narody i stereotypy, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1995.
 
26.
D. Geschke et.al. Effects of linguistic abstractness in the mass media: How newspaper articles shape readers’ attitudes toward migrants, Journal of Media Psychology: Theories, Methods, and Applications, 22(3), 99-104, 2010. doi:10.1027/1864-1105/a000014.
 
27.
C. Schemer, The influence of news media on stereotypical attitudes toward immigrants in a political campaign, Journal of Communication, 62(5), 739-757, 2012. doi:10.1111/j.1460-2466.2012.01672.x.
 
28.
J. Jura, K. Kałużyńska, Obraz obcokrajowców i imigrantów w polskich mediach tradycyjnych i internetowych, in Konieczna-Sałamatin, J. (ed.) Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Warsaw 2015.
 
29.
I. Jóźwiak, J. Konieczna-Sałamatin, M. Tudorowski, Bez cudzoziemców bylibyśmy ubożsi. Wizerunek obcokrajowców na łamach polskiej prasy, Instytut Spraw Publicznych, Warsaw 2010.
 
30.
A. Grzymała-Kazłowska, Konstruowanie innego wizerunku imigrantów w Polsce Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2007.
 
31.
In April 2017, the magazines achieved these sales figures: Gość Niedzielny (134,036), Polityka (122,525), Newsweek Polska (110,811), Tygodnik Do Rzeczy (45,189) (http://www. wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-tygodnikow-opinii-kwiecien-2017#).
 
32.
K. A. Neuendorf, The content analysis guidebook, Sage.
 
33.
Ibidem; D. Ezzy, Qualitative Analysis, London and New York: Routledge, 2013.
 
34.
A. Grzymała-Kazłowska, Konstruowanie...; J. Jura, K. Kałużyńska, Obraz obcokrajowców...
 
35.
J. Jura, K. Kałużyńska, Obraz obcokrajowców...
 
36.
D. Geschke et.al. Effects of linguistic...
 
37.
A. Grzymała-Kazłowska, Konstruowanie...; I. Jóźwiak, J. Konieczna-Sałamatin, M. Tudorowski, Bez cudzoziemców...
 
 
CITATIONS (6):
1.
Migracje z państw objętych konfliktami zbrojnymi - analiza wypowiedzi parlamentarzystów na Twitterze
Dorota Domalewska, Marzena Żakowska
Przegląd europejski
 
2.
Immigrant integration policy and practices in Poland
Dorota Domalewska, Marzena Żakowska
Security and Defence Quarterly
 
3.
The role of social media in emergency management during the 2019 flood in Poland
Dorota Domalewska
Security and Defence Quarterly
 
4.
‘I would never…’: Deictic shift and moralizing in anti-immigration reader comments
Milica Stamatović
Poznan Studies in Contemporary Linguistics
 
5.
Uchodźcy z Ukrainy w prywatnych dyskursach osób goszczących ich w swoich domach
Anna Firgolska
Kultura i Społeczeństwo
 
6.
„Matka-Ukrainka” — o warunkach pomocy i oczekiwaniach wobec uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy po 24 lutego 2022 r. Studium przypadku forów pomocowych na Facebooku
Sebastian Sosnowski, Magdalena Janusz, Kaja Klencka, Sławomir Mandes, Nina Sprycha, Kinga Wardak
Kultura i Społeczeństwo
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741
Journals System - logo
Scroll to top