RESEARCH PAPER
Security studies and polemology – correlations, relationships and dependencies
 
More details
Hide details
1
Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o obronności (AON). Absolwentka bezpieczeństwa narodowego, zarządzania oraz filologii angielskiej. Adiunkt w Instytucie Obronności Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej.
 
 
Online publication date: 2017-06-23
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
Security and Defence Quarterly 2017;15(2):3-20
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Security studies are one of the disciplines included in the area of social sciences. A subject of security studies research is modern safety systems in terms of military and non-military actions and their functioning at different organisational levels. These systems include the activities of the institutions of a state, the government and the local government, businesses, and community organisations. Research on the discipline should be used to create theoretical bases and the development of international and national security systems, operating systems in the area of security. The aim of the article is to show the relationship between polemology and security studies. Due to its interdisciplinary nature, polemology is dependent on security studies, in this regard.
 
REFERENCES (26)
1.
C. Clausewitz, O wojnie, Wydawnictwo TEST, Lublin 1995, p. 3.
 
2.
H. Grotius, O prawie wojny i pokoju, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1957, p. 86.
 
3.
M. Fryc, Wojna. Współczesne oblicze, MADO, Toruń 2009, p. 12–13.
 
4.
A. Polak, P. Paździorek, Wojna, konflikt, kryzys, Akademia Obrony Narodowej, Warsaw 2011, p. 31.
 
5.
Encyklopedia powszechna PWN, t. VI, PWN, Warsaw 1996, p. 848.
 
6.
J. Świniarski, O naturze bezpieczeństwa, Ulmak, Warsaw 1997, p. 228.
 
7.
T. Kęsoń, Pojęcie konfliktu i wojny w literaturze. Podejście polemologiczne w badaniach konfliktów zbrojnych, www.osrodekbadania.waw.pl/files/keson_11.doc [accessed: 10.04.2017], p. 10.
 
8.
E. Ponczek, Wojna-bezpieczeństwo-pokój w kontekście refleksji polemologiczno- irenologicznej, [in:] G. Ciechanowski, Konflikty współczesnego świata, Adam Marszałek, Toruń 2006, p. 7.
 
9.
Cz. Mojsiewicz (ed.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Atla 2, Wrocław 1998, p. 288.
 
10.
K. Tuszyński, Etyczne aspekty wojny i pokoju, Problemy ochrony granic, 24, 2003, p. 7.
 
11.
K. Piskrzyńska, Kryzysy i konflikty międzynarodowe w wymiarze regionalnym. Rozważania teoretyczne, http://www.sbc.org.pl/Content/... [accessed:10.04.2017].
 
12.
R. Rosa, J. Świniarski, Wybrane koncepcje wojny i pokoju w dziejach myśli filozoficznej, part IV Współczesność, Akademia Obrony Narodowej, Warsaw 1995, p. 8.
 
13.
A. Gałganek, Polemologia jako krytyka peace research, Studia Nauk Politycznych, 3–4(75–76), 1985, p.133.
 
14.
T. Kęsoń, Pojęcie..., op. cit., p. 12.
 
15.
Wider: Q. Wright, A Study of War, Abriged Edition, University of Chicago Press, Chicago 1964, p. 104-114.
 
16.
W. Sikorski, Przyszła wojna jej możliwości i charakter oraz związane z nim zagadnienia obrony kraju, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warsaw 1984, p. 23.
 
17.
J.G. Bloch, Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym, PISM, Warsaw 2005, CD-appendix, p. 134.
 
18.
A. Kostanecki, The Future of War, http://www.bloch.org.pl/nowy/b... [accessed: 10.11.2013].
 
19.
J. Bloch, Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym, vol. V, Kraków 1900, p. 291.
 
20.
K. Żukrowska (ed.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Wydawnictwo IUS AT TAX, Warsaw 2011, p. 50.
 
21.
Q. Wright, The Causes of War and the Conditions of Peace, WM. H. WISE&Co., New York 1941.
 
22.
A.T. Khoury, E. Grundmann, H. Müller, Wojna i przemoc w religiach świata, JEDNOŚĆ, Kielce 2006, p. 7.
 
23.
Arystoteles, Polityka, PWN, Warsaw 2011, p. 185.
 
24.
Z. Kuderowicz, Filozofia o szansach pokoju. Problemy wojny i pokoju w filozofii XX wieku, Ekonomia i Środowisko, Białystok 1995, p. 8.
 
25.
H. Gardner, O. Kobtzeff, General Introduction: Polemology, Ashgate Research Companion, http://www.ashgate.com/pdf/Sam..._ to_War_ Intro.pdf [accessed: 10.04.2017].
 
26.
M. Lisiecki, Nauki o bezpieczeństwie jako nowa dyscyplina naukowa, [in:] Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały, t.1, red. L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2011, p. 182.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741
Journals System - logo
Scroll to top