RESEARCH PAPER
The Influence of strategic culture on shaping security policy
Adrian Mitręga 1  
,   Marian Kozub 1  
 
More details
Hide details
1
Faculty of Law, Administration and Management, The Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Adrian Mitręga   

Faculty of Law, Administration and Management, The Jan Kochanowski University in Kielce, Świętokrzyska, 25-406, Kielce, Poland
Submission date: 2019-07-20
Final revision date: 2019-08-08
Acceptance date: 2019-08-08
Online publication date: 2019-12-24
Publication date: 2019-12-24
 
Security and Defence Quarterly 2019;27(5):44–56
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the article is to present the role that strategic culture plays in creating and shaping security of the future. Taking account of the purpose of this paper, the main research problem took the form of the following question: To what extent does strategic culture have an influence on shaping security of the future?

Methods:
In order to achieve the aim of this paper and solve the main research problem, the following research methods will be applied: method of analysis, synthesis and method of conclusion.The empirical methods facilitate examination of processes with the aim of drawing conclusions. The article uses research method such as observation.

Results:
Strategic culture is not a dogma or a camera through which we can look into the past or the future. It is a tool useful for understanding how and what the circumstances are in which a country defines appropriate measures and goals to achieve its goals regarding security.

Conclusions:
Strategic culture can help to understand the real cultural identity of a particular entity (such as a country or an organization) and its role in the system of international relations in a better way. Therefore, it can contribute to a better understanding of security policy implemented by the entity and what is more, the analysis of strategic culture can lead to a better understanding of the opponent's strategic behaviour on the basis on how the opponent defines victory, defeat, loss or suffering.

 
REFERENCES (61)
1.
Adamsky, D., 2010. The Culture of Military Innovation: The Impact of Cultural Factors on the Revolution in Military Affairs in Russia, the US, and Israel. Stanford University Press.
 
2.
Al Rumaihi, M., 2018. Konflikt kultur i ubóstwo narodów. [online] Available from: https://aawsat.com/home/articl... [Accessed 20 June 2019].
 
3.
Aleksandrowna, A.T., 2016. Kultura strategiczna jako instrument międzynarodowej analizy politycznej. [online] Available from: https://newknowledge.ru/projec... [Accessed 21 June 2019].
 
4.
Al-Rodhan, N., 2015. Strategic Culture and Pragmatic National Interest. [online] Available from: https://www.globalpolicyjourna... [Accessed 30 June2019].
 
5.
Avdeev, A., 2009. Kultura jest podstawą państwowości, duchowej obrony narodu. [online] Available from: https://dpr.ru/pravo/pravo_29_... [Accessed 26 June 2019].
 
6.
Awedyk, M., 2015. Wybrane aspekty metodologii badań nad przyszłością turystyki. Folia Turistica, 34, 69–84.
 
7.
Bieleń, S., 2010. Polityka bezpieczeństwa państw. Teka Kom. Politol. Stos. Międzynar. – OL PAN, 5, 65–93.
 
8.
Burke, P., 1994. Popular Culture in Early Modern Europe. Scolar Press, Aldershot.
 
9.
Campion, E., 2019. Général Vincent Desportes : «Qu’est-ce que la stratégie au XXIe siècle ?». [online] Available from: https://www.lefigaro.fr/vox/po... [Accessed 28 June 2019].
 
10.
Cieślarczyk, M., 2007. Kultura bezpieczeństwa i obronności. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 
11.
Dobroczyński, M. and Stefanowicz, J., 1984. Polityka zagraniczna. Warszawa: PWN.
 
12.
Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej., 2015. Bezpieczeństwo Narodowe, 3, 191.
 
13.
Eichler, J., 2014. Strategie a strategická kultura na počátku 21. Století. Vojenské Rozhledy, 4, 142–151.
 
14.
Ford, Ch.A., 2016. Behind the Official Narrative China’s Strategic Culture in Perspective. [online] Available from: https://www.nbr.org/publicatio... [Accessed 09 March 2019].
 
15.
Hammond, R., 2008. The World in 2030, Plastics Europe.
 
16.
Hanerz, U., 1992. Cultural Complexity: studies in the social Organization of Meaning. New York: Columbia University Press.
 
17.
Harzowski, M., Pluta, K. and Wujec, B., 2015. Doktrynalne koncepcje strategiczne Stanów Zjednoczonych. Zeszyty naukowe Ruchu Studenckiego, 1, 11.
 
18.
Howlett, D., 2006. Strategic Culture: Reviewing Recent Literature. Strategic Insights, 4, 10.
 
19.
Imperializm USA - kronika przemocy i agresji, 2016. [online] Available from: https://ambera512.livejournal.... [Accessed 15 May 2019].
 
20.
Inayatullah, S., 2012. Badania przyszłości: teorie i metodologie. [online] Available from: https://www.bbvaopen-mind.com/... [Accessed 02 July 2019].
 
21.
Jakubczak, R. and Flis, J., eds., 2006. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Warszawa: Bellona.
 
22.
Jarmoszko, S., 2015a. Ścieżki konceptualizacji strategii bezpieczeństw. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
 
23.
Jarmoszko, S., 2015b. Antropologia bezpieczeństwa. Kontury naukowej tożsamości. Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
 
24.
Johnson, J. L., Kartchner, K. M., and Larsen, J. A., 2009. Strategic Culture and Weapons of Mass Destruction. New York: Palgrave Macmillan.
 
25.
Kiwerska, J., 2015. Światowe przywództwo Ameryki W XXI wieku. Poznań: Instytut Zachodni.
 
26.
Kmiecik, P., 2016. Tożsamość narodowa i patriotyzm współczesnych Polaków. [online] Available from: https://www.nowastrategia.org.... [Accessed 02 July 2019].
 
27.
Komrij, F., Strategic Culture and Divergent Security Policies of European States. [online] Available from: https://www.e-ir.info/2012/06/... 02 July 2019].
 
28.
Korporacyjna kultura strategiczna, 2019. [online] Available from: https://baike.baidu.com/item/ [Accessed 15 May 2019].
 
29.
Korycki, S., 1994. System bezpieczeństwa Polski. Warszawa: AON.
 
30.
Kozub, M., 2013. Myśleć strategicznie o bezpieczeństwie przyszłości. Warszawa: AON.
 
31.
Kozub, M., 2014. Strategiczne myślenie o bezpieczeństwie przyszłości. Zeszyty Naukowe AON, 4(97), 100–125.
 
32.
Kozub, M. and Mitręga, A., 2018. Podstawy strategii bezpieczeństwa. Wybrane aspekty. Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 
33.
Kuźniar, R., 2005. Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
34.
Lantis, J. S. and Howlett, D., 2010. Land Warfare: Strategic Culture. In: Baylis, J., Wirtz, J., Gray, C.S. Strategy in the Contemporary World. OUP.
 
35.
Lasoń, M., 2010. Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych. In E. Cziomer (eds.) Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Wybrane problemy., 9–32. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 
36.
Lippmann, W., 1952. Public Opinion and Foreign Policy in the United States. London: Allen & Unwin.
 
37.
Mahnken, T., 2006. United States Strategic Culture. Washington: Defense Threat Reduction Agency Advanced System and Concepts Office.
 
38.
Mamdani, M., 2000. Beyond rights Talk and Culture Talk: Comparative essays on the Politics and rights and Culture. New York: Palgrave Macmillan.
 
39.
Marczak, J., 2017. Prognoza rozwoju kultury strategicznej w Polsce. [online] Available from: https://obronanarodowa.pl/arty... [Accessed 01 January 2017].
 
40.
Martin, J., 2007. The Meaning Of The 21st Century: A Vital Blueprint For Ensuring Our. New York: Riverhead Books.
 
41.
Mäkäräinen-Suni, I. and Hong, J., 2011. Ba and Communities of Practice in Research and Strategic Communities as a Way Forward. Haaga-Helia: Lappeenranta University of Technology.
 
42.
Nayoufa, S., 2013. Wprowadzenie do myśli strategicznej. [online] Available from: https://www.alma3raka.net/spip... [Accessed 21 June 2019].
 
43.
Nikitorowicz, J., 2016. Problemy tożsamościowe obywateli państw powstałych po upadku ZSRR. Pogranicze. Studia Społeczne, 27, 121–135.
 
44.
Olzacka, E., 2012. Kulturowy wymiar zjawiska wojny – zakres badań i doniosłość. [online] Available from: https://www.kulturaihistoria.u... [Accessed 20 March 2019].
 
45.
Ozhiganov, E. N., 2012. Kultura strategiczna: koncepcja i kierunki badań. [online] Available from: https://cyberleninka.ru/articl... [Accessed 02 July 2019].
 
46.
Piwowarski, J., 2015. Trzy filary kultury bezpieczeństwa. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje, 19, 30.
 
47.
Rotfeld, A. D., 2014. Porządek międzynarodowy. Parametry zmiany. Sprawy Międzynarodowe, 4, 44.
 
48.
Rutkowski, C., 2005. Nowa cywilizacja, stare organizacje. Myśl Wojskowa, 5.
 
49.
Sabak, Z., 2017. Wielokulturowość a kultura strategiczna Europy. Przyszłość Świat-Europa-Polska. 43–63.
 
50.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, 2008. Warszawa: AON.
 
51.
Szymański, K., 2015. Tranhsumanizm. Kultura i Wartości, 13, 133–152.
 
52.
Tellis, A. J., 2016. Strategic Culture, National Security, and Policymaking in the Asia-Pacific. [online] Available from: https://carnegieendowment.org/... [Accessed 09 March 2019].
 
53.
Urbański, M., 2018. Środki i metody polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej w XXI wieku. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.
 
54.
Wasinski, C., 2006. Créer une Révolution dans les affaires militaires: mode d’emploi. Cultures & Conflits, 64, 149–164.
 
55.
Wiśniewski, Ch., 2006. La culture stratégique: Evaluation d’un concept et de ses ramifications en relations internationals. Les cahiers du RMES 3, 1, 117–141.
 
56.
Włodarczyk, E., 2003. Kultura. In J. Pilch (ed.) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, tom 2, 950–962. Warszawa: PWN.
 
57.
Valandani, A.J. and Rahmatipur, L., 2013. Kultura strategiczna Chin i model zachowań w zarządzaniu kryzysem międzynarodowym (studium przypadku kryzysu syryjskiego). [online] Available from: http://qpss.atu.ac.ir/article_... [Accessed 04 July 2019].
 
58.
Varfolomeeva, I. V., 2017. Jak stworzyć wizję przyszłości organizacji. [online] Available from: https://sdo-region-al.ru/prof-... [Accessed 02 July 2019].
 
59.
Xiaoyan, L., 2006. Kultura strategiczna i zachowanie państwa. World Economics and Politics 7, 33–39.
 
60.
Yassin, P., 2019. Bezpieczeństwo narodowe w świetle teorii kultury strategicznej. [online] Available from: http://www.ahram.org.eg/NewsQ/... [Accessed 28 June 2019].
 
61.
Żebrowski, A., 2010. Wywiad i kontrwywiad XXI wieku, Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 
 
CITATIONS (1):
1.
Intrastate cultural and socio-political influences and the realisation of national security: A two-level correlational analysis
Dimitrios Pantazis
Security and Defence Quarterly
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741