RESEARCH PAPER
The threat of cyber attacks in urban conurbations
 
More details
Hide details
1
War Studies University
Online publication date: 2018-09-20
Publication date: 2018-09-30
 
Security and Defence Quarterly 2018;20(3):72–84
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper investigates the threat of cyber attacks in urban conurbations. The first section attempts to define cyberspace and to identify potential objects of attack in the city. The second section analyses the history of past cyber attacks, and the final section gives an overview of activities performed by states and organisations with a view to countering and eliminating cyber threats.
 
REFERENCES (15)
1.
Act of 29 August 2002 on Martial Law and on the Competences of the Commander-in- Chief of the Armed Forces and the Rules for his Subordination to the Constitutional Authorities (Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1301).
 
2.
Act of 26 April 2007 on Crisis Management (Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 590).
 
3.
Bielawski, R., Radomska, A., 2017. Selected models of information warfare in cyberspace. Security and Defence Quarterly, 14(1), 35-50.
 
4.
Boguszewski, Ł., 2018. Cyberbezpieczeństwo w USA w 2019 roku – NDAA. [online] Available from: https://www.cyberdefence24.pl/... 2019-roku-ndaa-analiza [Accessed 8 Aug 2018].
 
5.
Grenda, B., 2013. Cyber bezpieczeństwo operacji powietrznych NATO. In A. Czulda, R. Łoś, J. Regina-Zacharski (eds) NATO wobec wyzwań współczesnego świata. Warsaw- Łódź, 199-213.
 
6.
Grenda, B., 2016. Obrona Cyberprzestrzeni NATO. In R. Wiśniewski, K. Waluch (eds), Zarządzanie bezpieczeństwem danych, 177-190, Płock.
 
7.
Iskierka, I., 2014. Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń ze strony cyberprzestrzeni. Dydaktyka Informatyki, 9, 82-90.
 
8.
Kemp, G., 2018. Digital in 2018: World’s internet users pass the 4 billion mark. [online] Available from: https://wearesocial.com/blog/2... [Accessed 7 Aug 2018].
 
9.
Nowak, A., 2013. Cyberprzestrzeń jako nowa forma zagrożeń. Zeszyty Naukowe AON, 3(92), 5-25.
 
10.
The UK Cyber Security Strategy, Protecting and promoting the UK in a Digital Word.
 
11.
https://assets.publishing.serv... data/fi le/60961/uk-cyber-security-strategy-fi nal.pdf [Accessed 1 Aug 2018]
 
12.
Urbanek, A., 2016. Cyberwojna – zagrożenie asymetryczne współczesnej przestrzeni bezpieczeństwa. Studia nad bezpieczeństwem, 1, 5-32.
 
13.
Wasilewski, J., 2018. Cyberprzestępczość- wybrane aspekty prawnokarne i krymininalistyczne. [online] Available from: https://repozytorium.uwb.edu.p... J_Wasilewski_Cyberprzestepczosc.pdf [Accessed 7 Aug 2018].
 
14.
Wybranowski, W., Ta wojna już trwa [online] Available from: https://www.cybsecurity. org/wpcontent/uploads/2014/09/Do_rzeczy_nr38_2014_wybranowski.pdf [Accessed 7 Aug 2018].
 
15.
Żuber, M., 2014. Infrastruktura krytyczna państwa jako obszar potencjalnego oddziaływania terrorystycznego. Rocznik Bezpieczeństwa, 8 (2), 178-196.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741